Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 74

01.03.2022

 

Selvitys Lapin aluehallintovirastolle kunnan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (Dnro LAAVI/1548/2021)

 

441/05.02.14/2021

 

Khall 01.03.2022 § 74

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki määrittelee kunnan vastuut ehkäisevässä päihdetyössä (523/2015, 5 §). Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä valmistelleet Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020-2023.

 

Aluehallintovirastot selvittävät valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 §:n toimeenpanon tilannetta kunnissa. Rakenteiden osalta toiminnan järjestämistä selvitetään selvityspyynnöllä niiltä kunnilta, jotka eivät ole nimenneet ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa monialaista työryhmää tai tietoa ei ollut saatavilla.

 

Kunnan tulee lain mukaan nimetä toimielin, jonka vastuulle laissa erikseen määritellyt ehkäisevän päihdetyön tehtävät kuuluvat.

 

Toimielimiä ovat kuntalain (410/2015, 30 §) mukaan esimerkiksi valtuusto, kunnanhallitus, lautakunta, valiokunta, toimikunta ja jaosto. Kunta voi itsenäisesti päättää, minkä toimielimen tehtäväksi se antaa ehkäisevän päihdetyön. Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida itse ehkäisevän päihdetyön tehtäviä, vaan johtaa, seuraa ja arvioi niiden toteutumista. Tällöin se on saattanut valtuuttaa laissa mainitut tehtävät ja niiden käytännön toimeenpanon jollekin kunnalliselle tai seudulliselle monialaiselle työryhmälle.

 

Aluehallintovirastojen tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon ohjauksesta ja valvonnasta siten kuin siitä säädetään muun muassa kansanterveyslaissa (66/1972). Valvontaviranomaisilla on oikeus saada maksutta tehtäviensä suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

 

Pyydettävä selvitys

 

Valvontaohjelman painopisteen, ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 5 §:n mukaisen toiminnan selvittämiseksi Lapin aluehallintovirasto pyytää Kittilän kunnan selvitystä edellä mainittuun kyselyyn perustuen seuraavasti:

 

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet

 

Kittilän kunnassa ei aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan ole tietoa siitä, onko kunta nimennyt ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa monialaista työryhmää.

 

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä siihen, mihin toimenpiteisiin kunnassanne on ryhdytty tai minä ajankohtana tullaan ryhtymään tilanteen korjaamiseksi ja saattamiseksi ehkäisevän päihdetyön järjestämislain mukaiseksi.

 

Selvityksen toimittaminen

 

Selvitys liitteineen pyydetään toimittamaan viimeistään 01.12.2021 Lapin aluehallintoviraston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.lappi@avi.fi tai postitse PL 3, 13035 AVI. Selvityksen toimittamiseen voi käyttää aluehallintoviraston internetsivuilta löytyvää suojattua sähköpostiyhteyttä. Selvityksessä pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAAVI/1548/2021. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka selvitystä ei olisi annettu.

 

Määräaikaan voidaan asianosaisen pyynnöstä antaa lisäaikaa viranomaisen harkinnan mukaan, mikäli pyyntö lisäajan saamisesta on esitetty ennen määräajan päättymistä. Kittilän kunta on hakenut selvityksen toimittamiselle määräajan pidennystä ja määräaika selvityksen antamiselle päättyy 3.3.2022.

 

Tiedonsaannin perusteet

Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 § ja 6 §

Kansanterveyslaki (667/1972) 2 §

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa selvityksenään Lapin aluehallintovirastolle, että se on nimennyt kokouksessaan 1.3.2022 ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi kunnanhallituksen (pöytäkirjanote päätöksestä liitteenä).

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa