Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 57

15.02.2022

 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen ajalle 1.2.2022 - 31.1.2027

 

254/01.01.01/2021

 

Khall 15.02.2022 § 57

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa(at)kittila.fi)

 

Kuntalain 42 §:n mukaan

 

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. (21.5.2021/419)

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta. (21.5.2021/419)

 

Johtajasopimus on kuntalain mukaan pakollinen. Määräystä siitä, millaisessa määräajassa viran vastaanottamisesta sopimus on tehtävä, ei laissa ole. Pääsääntöisesti johtajasopimus tulee tehdä pian viran vastaanottamisen jälkeen. Kysymyksessä on julkisoikeudellinen sopimus.

 

Kuntalain määräykset antavat perustan kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen sisällölle. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa yleisellä tasolla ja siten tarjoutuu mahdollisuus kunnille harkita itse sopimuksen sisältöä.

 

Kunnanjohtajan johtajasopimusta on käyty valmistelevin neuvotteluin läpi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken 27.1., 31.1. ja 2.2. pidetyissä kokouksissa sekä kunnanhallituksen puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan kanssa käydyssä neuvottelussa 4.2., josta on laadittu muistio. Kunnanjohtajan esittämiä muutoksia on käyty läpi 8.2. pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valtuustoryhmien puheenjohtajia. Nyt käsiteltävänä oleva johtajasopimusluonnos on hyväksytty esitettäväksi kunnanhallitukselle 8.2. pidetyn kokouksen pohjalta kokouksen yksimielisenä esityksenä.

 

Esityslistan liitteenä oleva johtajasopimus on laadittu viideksi (5) vuodeksi, sillä nykyinen kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on valittu virkaan viiden vuoden määräajaksi eli 31.1.2027 saakka. Kunnanjohtajan kokonaispalkka on 8233,52 euroa kuukaudessa. Johtajasopimukseen sisältyy tarkentavat ehdot porrastetusti määräytyvästä erokorvauksesta.

 

Sopimuksen kunnan puolesta allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtaja.

 

Liite: Johtajasopimus ajalle 1.2.2022-31.1.2027

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen välisen johtajasopimuksen ajalle 1.2 - 31.1.2027 ja

2) viedä johtajasopimuksen edelleen valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja §:n 58 (esityslistan asia nro 18) käsittelyn ajaksi, koska asiat koskevat häntä.

 

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen ja hallintojohtajan poissa ollessa controller toimi tämän asian esittelijänä.

 

Controller:

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen välisen johtajasopimuksen ajalle 1.2 - 31.1.2027 ja

2) viedä johtajasopimuksen edelleen valtuustolle tiedoksi

 

Controllerin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa