Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Sopimusalue

Kunnanhallitus

§ 51

15.02.2022

 

Kittilän kunnan ja Partnos Oy:n välinen kaavoituksen käynnistämissopimus, Levin korttelit 207-208

 

100/10.02.03/2017

 

Khall 15.02.2022 § 51

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt (23.5.2017 § 152) Partnos Oy:n hakemuksen asemakaavan muuttamisesta kiinteistöllä Koutarinne RN:o 18-62 (päätöksen tekohetkellä määräala 261-409-18-18-M604). Asemakaavamuutoksen laatimisesta on tarpeellista tehdä Kittilän kunnan ja Partnos Oy:n välille kaavoituksen käynnistämissopimus. Sopimuksen tekeminen on viivästynyt maanomistajasta johtuvista syistä.

 

Kaavamuutosalue käsittää Levin korttelit 207 ja 208 sekä niiden vieressä olevaa lähivirkistysaluetta (VL), puistoaluetta (VP), venevalkamaa (LV) ja metsätalous- ja maanviljelysaluetta (MMV).

 

Sopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.

 

Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.

 

Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 40 000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen tai tilivarojen panttaussitoumuksen kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Partnos Oy:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa