Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 450

12.10.2021

Kunnanhallitus

§ 516

23.11.2021

Kunnanhallitus

§ 25

18.01.2022

Kunnanhallitus

§ 34

01.02.2022

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

 

420/01.01.01/2021

 

Khall 12.10.2021 § 450

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka tulee avoimeksi 1.1.2022 lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä.

 

Hallintosääntö 43 §:

"Kelpoisuusvaatimukset

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

 

Muiden virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa tai tointa perustettaessa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.

 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa."

 

Hallintosääntö 44 §:

 

"Haettavaksi julistaminen

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus."

 

Hallintosäännön 45 §:n kohdan 2 mukaisesti kunnanhallitus päättää terveyskeskuksen johtavan lääkärin valinnasta.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

 

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ja vs. perusturvajohtaja.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 23.11.2021 § 516

 

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana 22.10. - 11.11.2021 (klo 15) välisen ajan. Määräaikaan mennessä virkaan ei saapunut yhtään hakemusta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran hakuaikaa 13.12.2021 klo 15 saakka.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 18.01.2022 § 25

 

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana kahteen otteeseen. Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.

 

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 § 134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille.

 

Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa: "Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset.

 

Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen:

"2. Avoimeksi tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun saakka."

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta § 3:

"Virkasuhteen kestoaika

 

Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.

 

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi vuoden määräajaksi tehtävän vastaanottamisesta lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lukien kunnasta Lapin hyvinvointialueelle, ja tämä voi aiheuttaa muutoksia terveydenhuollon johtamisjärjestelmään.

 

Kunnanhallitus päättää, että rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista rekrytointipalvelua.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 01.02.2022 § 34

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin viran rekrytoinnin yhteydessä on selvitetty rekrytointipalvelun käyttöä ja kustannus tästä olisi 13 000-18 000 euroa riippuen siitä kuinka pitkään rekrytoitu lääkäri pysyy tehtävässä. Hintaan vaikuttaa myös se, millä koulutusvaatimuksilla tehtävää ollaan täyttämässä. Erikoislääkäriä rekrytoitaessa hinta on kalliimpi.

 

Yhtenä vaihtoehtona on mietitty sitä, että muutettaisiin viran kelpoisuusehtoja vähemmän vaativiksi kun huomioidaan viran määräaikainen täyttö. Keskusteluissa toimialan ja hallinnon välillä on päädytty esittämään, että viran kelpoisuusehtoa muutettaisiin seuraavaksi: Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta.

 

Lisäksi eduksi luettaisiin: Yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että johtavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Tauko pidettiin klo 13.20-13.30.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa