Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 408

14.09.2021

Kunnanhallitus

§ 38

01.02.2022

 

Työtoimikunnan asettaminen

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 14.09.2021 § 408

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi)

 

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 valmistelun periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen. Asiasta tarkemmin https://tem.fi/etusivu.

Kunnissa toimivien työpajojen osalta on huomioitava, että hyvinvointialueiden perustamisen myötä sinne siirtyvät kuntien vastuulla olevat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä on nostettu myös työpajatoiminta esille yhtenä tärkeänä esimerkkinä hyvinvointialueiden ja kuntien välille muodostuvista keskeisistä yhdyspinnoista: StVM 16/2021

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_16+2021.aspx

 

Kunnanhallituksen asettaman työtoimikunnan tehtävänä on ollut työllistämiseen liittyvien suunnitelmien käsitteleminen, toteuttamisen seuranta, erilaisten työnantajille ja nuorille tarkoitettujen tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja toimiminen yhteistyöelimenä työllisyyden hoitoon liittyvien kokeilujen ja koulutusten järjestämisessä. Työllisyyden hoidossa kunnan päätehtävä on pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, nuorten työllistämismahdollisuuksien edistäminen sekä kuntouttava työtoiminta.

Kunnanhallitus on myös päättänyt (KH 11.8.2020 § 303), että kuntaan valmistellaan työllistämisohjelma, yhteistyössä Kideven, työnsuunnittelijan ja kunnan johtoryhmän kanssa. Ohjelman valmistuttua se tuodaan työtoimikunnan kautta kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ko. ohjelmassa on tavoitteena samalla koordinoida niitä toimenpiteitä, joilla Kittilän kunta voi ennalta varautua vuoden 2024 työvoimapalveluiden siirtymiseen kunnille sekä selvittää työpajatoiminnan jatkoa kunnassa säilyvänä palveluna sote-uudistuksen jälkeisessä tilanteessa.

 

Työtoimikunnassa on ollut edustajat koulutoimesta, TE-toimistosta, työnantajilta sekä kunnan elinkeinotoimesta ja kunnanhallituksesta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen työtoimikunnan käsittelemään työllistämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyviä asioita sekä toimimaan eri osapuolten yhteistyöelimenä työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa.

 

Työtoimikuntaan nimetään jäsenet seuraavasti:

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala

Kunnanhallituksen1. varapj Marita Toivanen

Kunnanhallituksen 2. varapj. Tarmo Salonen


Lapin TE-toimisto Tuire Ollitervo, varsin. jäsen Hanna Ylitolonen, varajäsen

REDU/Levi-Instituutti Riitta Karusaari

Sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo
Elinkeinojohtaja Katariina Palola

Kittilän yrittäjien puheenjohtaja Pertti Hettula

Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, sijaisenaan Tiina Huilaja

Yksilövalmentaja Hanna Takalo-Kähkönen, sijaisenaan Raija Tavi.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Työtoimikuntaan nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä viranhaltijoista nimetään sivistystoimenjohtaja, elinkeinojohtaja, perusturvajohtaja ja yksilövalmentaja.

 

Lapin TE-toimistosta nimetään Tuire Ollitervo varsinaiseksi jäseneksi ja Hanna Ylitolonen varajäseneksi, REDU/Levi-Instituutista Riitta Karusaari sekä Kittilän yrittäjien edustajaksi ry:n puheenjohtaja Pertti Hettula.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 01.02.2022 § 38

 

Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke on Kittilän kunnan hallinnoima reilu kaksi vuotinen (10/2020-02/2023) ESR-hanke. Hankkeessa kehitetään työpajatoimintaa kokonaisvaltaisesti neljän erikseen määritellyn työpaketin avulla. Joulukuussa 2021 ELY-keskus hyväksyi hankesuunnitelman päivittämisen, jossa osatyökykyisten työelämäosallisuuden edistäminen- työpaketti päivitettiin työllisyydenhoidon palveluprosessin kehittäminen- työpakettiin. Muina työpaketteina hankkeessa on yksilövalmennuksen kehittäminen, yritysyhteistyön kehittäminen sekä kierrätyspajapilotointi. Perusteena hankesuunnitelman päivittämiseen on SOTE-uudistus, TEPA- uudistus (TE-palveluiden siirto kuntiin vuoden 2024 aikana) sekä oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen. Hankkeessa on tarkoitus keskittyä ensisijaisesti niihin kokonaisuuksiin, jotka uudistuksien jälkeenkin ovat kuntien järjestämisvastuulla olevia toimintoja.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.9.2021 § 408 asettanut toimikaudekseen työtoimikunnan käsittelemään työllistämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyviä asioita sekä toimimaan eri osapuolten yhteistyöelimenä työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa. Tiiviin yhteistyön, kokonaisvaltaisen järjestelmällisen kehittämistyön sekä päällekkäisen työn ehkäisemisen näkökulmasta olisi perusteltua lisätä työtoimikunnan kokoonpanoon Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishankkeen projektipäällikkö Sanna Kuusela.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää täydentää 14.9.2021 asetetun työtoimikunnan kokoonpanoa siten, että työtoimikuntaan nimetään olemassa olevien jäsenten lisäksi Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishankkeen projektipäällikkö Sanna Kuusela.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa