Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 37

01.02.2022

 

Yli 70-vuotiaille myönnettävän talvikunnossapitoavustuksen myöntämisperusteet

 

35/02.05.01/2022

 

Khall 01.02.2022 § 37

 

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja, puh. 040 847 6526, tiina.huilaja@kittila.fi ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten ja säännöllisten palvelujen tarvetta.

 

Kittilässä on ollut yli 70-v. henkilöitä 943 vuoden 2020 lopussa. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni asuu omakotitalouksissa ei ole ollut käytettävissä.

 

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu talvikunnossapitoavustuksiin ikäihmisille ja erityisryhmille 60.000 euroa.

 

Kotihoito kohtaa arjessa tilanteita, joissa jopa työntekijöiden on haasteellista päästä suorittamaan työtään asiakkaan kotiin lumen vuoksi. Sairaankuljetuksen tulisi kaikissa tilanteissa päästä myös pihaan.


Lisäksi erityisesti ikääntyneille asiakkaille on ollut haaste se, että urakoitsijoiden tai muiden aurausta tekevien yhteystietoja ei ole selkeästi saatavilla. Tämä on haaste myös kotihoidolle, joka voisi tarvittaessa avustaa yhteydenotossa, mikäli tiedot olisivat helposti saatavissa.

 

Teknisen toimen olisi mahdollista pyytää auraajia ilmoittautumaan alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen sekä yhteystiedot. Näiden tietojen pohjalta voidaan koostaa liite aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.

 

Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien pihateiden talvikunnossapitoon hakemuksesta kaikille niille omakotitalouksille, joissa asuu yksi tai useampi 70-v. täyttänyt tai avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävä henkilö. Hakijana toimii kotitaloudessa asuva yli 70-v. henkilö. Samaan kotitalouteen ei myönnetä kuin yksi avustus.

 

Avustus on talvikaudelta 150 €/ kotitalous. Hakemukseen ei vaadita erillisiä tositteita eikä kuitteja. Avustuksen maksuunpano tapahtuu hallinto-osaston toimesta, johon myös määräraha on varattu vuoden 2022 talousarviossa.

 

Avustuksen hakulomake sekä hakuohjeet liitteineen julkaistaan kunnan nettisivuilla. Myös kunnan kotihoito tiedottaa ja neuvoo asiakkaitaan siitä, miten avustusta haetaan ja mistä palvelua voi tilata.

 

Mikäli esimerkiksi yksin asuva ikäihminen tai muu liikkumisen tukipalveluiden piirissä oleva henkilö ei taloudellisesti kykenisi aurauspalvelua hankkimaan, arvioidaan asia sosiaali- ja terveystoimessa osana henkilön kokonaisvaltaista palvelutarpeen arvioita, missä myös mahdollinen taloudellisen tuen tarve huomioidaan.

 

Yksityistiet joissa on tiekunta, voivat hakea edelleen myös teknisen puolen kunnossapitoavustuksia.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä aurausavustuksen myöntämisperusteeksi edellä mainitun pohjalta liitteenä olevan hakulomakkeen ja hakuohjeen.

 

Kunnanhallitus päättää, että tekninen toimi pyytää auraajia ilmoittautumaan alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen sekä yhteystiedot. Nämä tiedot koostetaan aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.

 

Hakuohjeista tiedotetaan mahdollisimman kattavasti kunnan nettisivuilla sekä mm. kotihoidon työntekijöiden kautta kuntalaisille, jotka voivat avustusta hakea.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä aurausavustuksen myöntämisperusteeksi edellä mainitun pohjalta liitteenä olevan hakulomakkeen ja hakuohjeen seuraavalla muutoksella:

 

Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien pihateiden/piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta kaikille niille omakotitalouksille, joissa asuu yksi tai useampi 70 v. täyttänyt tai avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävä henkilö. Hakijana toimii kotitaloudessa asuva yli 70 v. henkilö. Samaan kotitalouteen ei myönnetä kuin yksi avustus.

Kunnanhallitus päättää, että tekninen toimi pyytää auraajia ilmoittautumaan alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen sekä yhteystiedot. Nämä tiedot koostetaan aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.

 

Hakuohjeista tiedotetaan mahdollisimman kattavasti kunnan nettisivuilla sekä mm. kotihoidon työntekijöiden kautta kuntalaisille, jotka voivat avustusta hakea.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa