Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 5

26.01.2022

 

Kittilän kunnan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2022

 

Koululk 26.01.2022 § 5

 

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084 ja vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12/13 §:n mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.

 

Suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä.

 

Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 18/2021 lähettänyt suosituksen vuoden 2022 kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista. Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.- 31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.

alle kouluikäinen/ koululainen

- aamiainen tai välipala tai iltapala,€ 0,76 / 0,99

- lounas tai päivällinen,€ 1,80 / 2,33

- muu kustannus,€/ päivä 1,88 / 1,88

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

Kittilässä on aikaisemmin päätetty korvata omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaiset kustannukset korotettuna 10 %:lla. Korotus perustuu siihen, että kustannuskorvaukset on laskettu valtakunnallisen hintatason mukaan, mutta on arvioitu, että Kittilässä hintataso on korkeampi kuin mm. Etelä-Suomen taajamissa. Kuntaliiton yleiskirje löytyy osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/suomen-kuntaliiton-suositus-kunnallisen-perhepaivahoidon-kustannuskorvauksista

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että

 

1. Kittilän kunta korvaa omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle lapsen hoidosta aiheutuneita välittömiä kustannuksia korotettuna 10% kuntaliiton suosituksesta seuraavasti:

 

alle kouluikäinen/ koululainen

- aamiainen tai välipala tai iltapala,€ 0,76 / 0,99

- lounas tai päivällinen,€ 1,80 / 2,33

- muu kustannus,€/ päivä 1,88 / 1,88

2. Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

3. Edellä mainittuja yksikköhintoja käytetään myös kolmiperhepäivähoidossa ruokailusta ja toimintamenoista vastaavalle perheelle kaikista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa