Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 6

26.01.2022

 

Koululautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

 

250/02.02/2021

 

Koululk 26.01.2022 § 6

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohje

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Täytäntöönpano-ohje sisältää ohjeet talousarviovuodelle 2022 käyttösuunnitelman hyväksymisestä sekä vuosikellosta, talousarvion sitovuudesta, talousarviomuutoksista, leasingrahoituksesta, talousarvion seurannasta ja raportoinnista, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tilivelvollisuudesta, hankinnoista, rekrytoinneista ja yhdistyksille annettavien avustusten raportoinnista.

 

Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.

 

Kunnanvaltuuston 14.12.2021 § 145 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion mukaan lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat tammikuun 2022 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, käyttösuunnitelmat käsitellään vain muutosten osalta.

 

Muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen

 

Koululautakunnan käsittelyn jälkeen 28.10.2021 § 74 jälkeen talousarvioesitykseen vuodelle 2022 on tehty seuraavat muutokset:

Kunnanhallitus 31.11.2021 § 504

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 24.320 euroa kuluja pienentävä.

Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 145

 

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 24.320 euroa kuluja pienentävä.

 

Talousarviokirjan sivun 78 kohdasta oppilashuolto poistetaan vuodelta 2023-24 koulukuraattorit. Koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.

 

Valtuusto keskusteli ja äänesti kulttuurikoordinaattorin toimen vakinaistamisesta. Asia päätettiin lähettää valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakunnalle.

 

Talousarvio vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille on laadittu käyttösuunnitelman tasoisesti, joten valtuuston vahvistama talousarvio 2022 toimii koululautakunnan käyttösuunnitelmana.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että

 

1. koululautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 18.1.2022 § 18 vahvistamaa täytäntöönpano-ohjetta.

 

2. kunnanhallituksen 31.11.2021 § 504 ja kunnanvaltuuston 13.12.2021 § 145 hyväksymä koululautakunnan talousarvio 2022 toimii vuoden 2022 koululautakunnan käyttösuunnitelmana.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa