Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 319

22.06.2021

Kunnanvaltuusto

§ 76

16.08.2021

Kunnanhallitus

§ 391

31.08.2021

Kunnanvaltuusto

§ 109

20.09.2021

 

Valtuuston vaalilautakunnan valinta

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 22.06.2021 § 319

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 105 §:n 4 mom mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 13 luvun 121 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalin toimittamista varten valtuuston vaalilautakunnan, jossa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 16.08.2021 § 76

 

 

Päätös:

Valtuutettu Timo Kurula ilmoitti, että kuntavaaleissa 2021 valtuustopaikkoja saaneet kuusi puoluetta ja kaksi yhteislistaa ovat 10.8.2021 tehneet sopimuksen valtuuston 16.8.2021 pidettävän kokouksen luottamuspaikkajakoja koskien.

 

Tähän sopimuksen perustuen Kurula esitti, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi varajäsentä sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

 

Varsinainen jäsen

 

Varajäsenet

 

Pj

Kurula Timo

Kesk.

1. Hettula Arto

SDP

Vpj

Toivanen Marita

Vas.

2. Poti Jukka

Kok.

 

Pekkala Antti

PS

3. Erkkilä Akseli

KL

 

Marttila Outi

OMK

4. Kantola Susanna

Kesk.

 

Veltheim Saana

Vihr.

5. Nevalainen Paula

Vas.

 

Puheenjohtaja: Timo Kurula, Kesk.

Varapuheenjohtaja: Marita Toivanen, Vas.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 31.08.2021 § 391

 

 

Kuntalain 31 §:ään sekä Kittilän kunnan hallintosäännön 121 §:ään perustuen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se käsittelisi valtuustossa 16.8.2021 käsitellyn asian § 76 Valtuuston vaalilautakunnan valinta uudelleen, koska kunnanhallitus on todennut valtuuston päätöstä 16.8.2021 § 76 koskevan laillisuusvalvonnan käsittelyn yhteydessä, että valtuuston vaalilautakunnan kokoonpanoa koskevat em. kuntalain 31 § ja Kittilän kunnan hallintosäännön 121 §. Vaalilaki ei sisällä säädöksiä valtuuston vaalilautakunnan kokoonpanosta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan varajäsenten vaalin uudelleen ja noudattaa vaalissa kuntalain 31 §:ää ja hallintosäännön 121 § :ää ja valitsee kullekin valtuuston vaalilautakunnan varajäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan varajäsenten vaalin uudelleen ja noudattaa vaalissa kuntalain 31 §:ää ja hallintosäännön 121 § :ää ja valitsee kullekin valtuuston vaalilautakunnan jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.09.2021 § 109

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, että valtuuston vaalilautakunta valitaan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Timo Kurula Susanna Kantola

Marita Toivanen Paula Nevalainen

Antti Pekkala Akseli Erkkilä

Outi Marttila Maija Linnala

Saana Veltheim Arto Hettula

 

Puheenjohtaja: Timo Kurula, Kesk.

Varapuheenjohtaja: Marita Toivanen, Vas.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Pekka Rajalan esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa