Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 388

31.08.2021

Kunnanvaltuusto

§ 108

20.09.2021

 

Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaali

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 31.08.2021 § 388

 

 

Emilia Fagerholm on 24.8.2021 toimittanut kuntaan sähköpostiviestin, jonka mukaan hän pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä kuntalain 75 §:n perusteella.

 

Tarkastuslautakunnan tämänhetkinen kokoonpano on valtuuston päätöksen 16.8.2021 § 80 mukaan seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Niemi Eija

Kesk.

Koivuniemi Tuula

Kesk.

Granroth Aaro

Vas.

Fagerholm Emilia

Vas.

Lehtonen Minna

PS

Rautio Ville

PS

Marttila Outi

OMK

Kangas Pentti

OMK

Kallankari Rasmus

OMK

Linnala Maija

OMK

Hettula Arto

SDP

Kautto Sakari

SDP

 

Puheenjohtaja Hettula Arto SDP

1. varapuheenjohtaja Marttila Outi OMK

 

Myös toimielimen täydennysvaalissa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu pääsääntö, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan erikseen jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Kuntalain (410/2015) 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1) myöntää Emilia Fagerholmille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä; ja

2) valitsee Emilia Fagerholmin tilalle varajäsenen tarkastuslautakuntaan sen toimikaudeksi 2021-2025.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.09.2021 § 108

 

Päätös:

Valtuusto myönsi Emilia Fagerholmille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Nevalainen esitti, että Aaro Granrothin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kati Kaivola.

Valtuusto päätti yksimielisesti valita Kati Kaivolan Aaro Granrothin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan sen toimikaudeksi 2021-2025.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa