Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 72

18.05.2021

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto koskien valitusta lautakunnan poikkeamispäätöksestä 25.2.2021 §24

 

78/10.03.00/2021

 

RakYmplk 18.05.2021 § 72

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä 25.2.2021 § 24 (21-0035-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 21.6.2021.

 

Rakennustarkastaja:

Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä parvellisen lomarakennuksen (65 m²) ja siihen liittyvän saunarakennuksen (18 m²) ja laavun rakentamiseksi Nuottijärven rantaan.

Valittaja hakee muutosta hallinto-oikeudelta lautakunnan tekemään päätökseen liitteenä olevan valituksen mukaisin perustein. Perusteina päätöksen kumoamiselle hakija esittää, ettei kielteistä poikkeamispäätöstä ole tehty lainmukaisilla perusteilla eikä sitä ole perusteltu lain vaatimalla tavalla. Lisäksi valittaja esittää, ettei heidän toimittamiaan selvityksiä ole huomioitu asia käsittelyssä.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Rakennus- ja ympäristölautakunta on valituksen alaisessa päätöksessään huomioinut sen, ettei hakija ole esittänyt hakemuksessaan erityisiä maankäyttöön liittyviä syitä. Poikkeamisluvan käsittelypöytäkirjasta käy ilmi, että lautakunta on huomioinut hakijan esittämän vuonna 1999 laaditun kalastusstrategian ja verrannut sen ohjausvaikutusta 2011 voimaan tulleeseen Levin osayleiskaavaan.

 

Osayleiskaava ohjaa alueen maankäyttöä. Kielteinen poikkeamispäätös on perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla. Päätöksen perusteluissa on otettu huomioon Levin osayleiskaavan määräykset ja rakentamiseen liittyvät ohjeet maankäyttö-ja rakennuslain 42 §:n 2 momentin mukaisesti sekä erityisesti huomioitu suunnitellun rakentamisen kokonaisvaikutukset osayleiskaavan kaavaselostuksessa maisemallisesti kauniiksi mainittuun Nuottijärveen ja Kätkän alueen erämaan kaltaiseen matkailumaisemaan.

 

VR -1 alueille saa rakentaa osayleiskaavan mukaan vain yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia /rakennelmia tarkoittaen retkeily- ja ulkoilureittien käyttöä tukevaa yleiseen käyttöön tarkoitettua rakentamista. Levin osayleiskaava oheismateriaaleineen on tullut voimaan 5.10.2011. Kiinteistö Siikaranta Rno 105:40 on rekisteröity 25.8.2020. Poikkeamisen myöntämiselle ei katsottu esitetyn erityisiä syitä eikä MRL 171 §:n 2 momentin mukaiset poikkeamisluvan oikeudelliset edellytykset täyttyneet. Lautakunta on asiaa käsitellessään perustanut päätöksensä maankäyttö-ja rakennuslakiin. Lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa