Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 73

18.05.2021

 

Poikkemislupa 21-0167-POI

 

207/10.03.00/2021

 

RakYmplk 18.05.2021 § 73

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Kaukosen kylään tilalle Kotiseipi Rno * * * * haetaan lupaa saada poiketa MRL 72 §:n 1 momentin säädöksistä kerrosalaltaan 180 m²:n yksikerroksisen asuinrakennuksen, autotallin ( 70 m²) ja talousrakennuksen rakentamiseksi ( 30 m²). Asuinrakennus taloustiloineen sijoittuisi noin 1,36 hehtaarin kokoiselle määräalalle. Suunniteltu rakennuspaikka on Ounasjoen rannalla noin 700 metriä Kaukosen sillasta ylävirtaan päin. Rakennukset sijoittuisivat noin 200 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tilalle on kulkuyhteys Harjuntien kautta. Samalla haetaan poikkeamista Kittilän kunnan rakennusjärjestyssäännön 5 luvun 13 §:n määräämästä kokonaiskerrosalasta. Hakemus on tullut vireille 09.3.2021.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Lintulakka Rno 30:21, Lintukangas Rno * * * *, Välimaa Rno * * * *, Vähäseipi Rno * * * ja Huilajanranta Rno * * * *. Tilan Pikkupalo I Rno * * * * omistaa sama henkilö kuin hakemuksen kohteena oleva tila Kotiseipi Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijaitsee Kotikankaan I - luokan pohjavesialueella. Kaukosen vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee suunnitelluista rakennuspaikasta noin 350 metrin päässä. Hakijan mukaan alueelle on tulossa viemäriverkosto alustavan tiedon mukaan kolmen vuoden sisällä ja siihen asti on suunniteltu käytettävän jätevesien osalta tilavuudeltaan 10 m³: suuruista umpisäiliötä. Vesijohtoverkosto on rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä.

 

Ounasjoen tulvalaskelman mukainen HQ 1/100 on suunnitellun rakennuspaikan kohdalla 171,24 N60 ja kosteudelle arkojen rakenteiden olla korkeuden 171,24 + 0,50 N60 yläpuolella.

 

Suunnitellulle rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys, mahdollisuus sähköliittymään, vesijohtoverkosto. Alueella on pääosin asuinrakennuksia sekä lomarakennuksia. Alueelle on suunnitteilla viemäriverkosto.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä (MRL 171 §). Rakentamisen kokonaiskerrosalan määrä ei olennaisesti syrjäytä kunnan rakennusjärjestyssäännön tavoitteita ( rakennusjärjestys 22 § ). Hakemuksen perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.

 

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan omakotitalon ja siihen liittyvien talorakennuksien rakentamiseksi. Perusteluina esitykselle ovat alueen nykyinen käyttö asuinalueena ja siellä olevat ja sinne rakennettavat verkostot. Mahdollisen rakentamisen edellytyksenä on jätevesien käsittely ja sellaisen lämmitysjärjestelmän rakentaminen ettei pohjavesi pilaannu eikä pohjavesipinnan taso muutu sekä kosteudelle arkojen rakenteiden rakentaminen korkeuden 171,74 N60 yläpuolelle.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa