Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 71

18.05.2021

 

Rakennuslupa 21-0168-R

 

34/10.03.00/2021

 

RakYmplk 18.05.2021 § 71

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Karistamo Rno 172:1 haetaan rakennuslupaa 3536 m²:n suuruiselle myymälärakennukselle joka sisältää myymälätilan, puolilämpimän kausimyymälän ja lastausalueen. Hakemus on tullut vireille 26.4.2021.

 

Hakija on kuullut naapurikiinteistöt rakennushankkeen johdosta.

Muistutusta ei ole jätetty.

 

Hankkeesta on pyydetty ja saatu terveydensuojeluviranomaisen ja Lapin pelastuslaitoksen lausunnot.

 

Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa rakennustyöt ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennusrakennuspaikka on Kittilän osayleiskaavassa varattu T/P - alueeksi ja osaksi EV - alueeksi. Suunniteltu rakennushanke sijoittuu osayleiskaavassa T/P - alueelle eli teollisuus, varasto- ja palvelujen alueelle, joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Rakennushankkeelle on haettu ja saatu myönteinen suunnittelutarveratkaisu 21-0106-SUU. Suunnittelutarveratkaisupäätöksen valitusaika päättyy 14.5.2021.

Suunniteltu rakennus sijoittuu osittain kt 80 suoja-alueelle. Rakennuksen rakentamiseen tien suoja-alueelle ei ole Pirkanmaan ELY- keskuksen käsittelemää ja myöntämää sijoituslupaa. Lupaa ei ole myöskään kt 80 liittyvän tieliittymän käyttötarkoituksen muuttamisesta ja sen leventämisestä noin 10 metrillä.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä rakennuslupaa 21-0168-R myymälärakennuksen rakentamiseksi. Perusteena kielteiselle esitykselle ovat, ettei hakija ole toimittanut lainvoimaisuusleimalla varustettua suunnittelutarveratkaisupäätöstä hakemuksen liitteeksi eikä rakennuksen sijoittamiselle tien suoja-alueelle ja tieliittymän muuttamiselle ole saatu ko. asioista päättävältä Pirkanmaan ELY:ltä myönteisiä lupapäätöksiä. Kyseiset asiakirjat ovat rakennusluvan käsittelyn kannalta olennaisen tärkeitä. Rakennuspaikka ei täytä MRL 116 § 2 momentin vaatimusta etäisyydestä yleiseen tiehen ( suoja-alue).

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 116 §, MRL 125 §, MRL 136

 

Päätös:

Oula Vuolli teki seuraavan esityksen:

Esitän, että rakennuslupa myönnetään.

Perustelut,

- Rakennushankkeelle on lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu.

- Luvan hakija on hakenut Pirkanmaan ELY-keskukselta luvat liittymälle ja suoja-alueelle rakentamiseen. Pirkanmaan ELY on siirtänyt käsittelyn Lapin ELY:lle. Lapin ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan, heillä ei ole huomautettavaa, 13.4.2021 päivättyyn pääpiirustukseen, eikä heidän puoleltaan ole estettä rakennusluvan myöntämiselle. Varsinaiset luvat tullaan myöntämään ELY:ltä lähipäivinä.

- Rakennustyöt voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Ennen aloittamista on asetettava 40 000 euron vakuus.

- Rakennuspaikan merkkauksen yhteydessä, merkitään suojeltavat puut.

- Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Jukka Niva ja Pirkko Jauhojärvi kannattivat Oula Vuollin esitystä.

Suoritettiin äänestys jossa rakennustarkastajan esitys oli JAA ja Oula Vuollin esitys oli EI. Lautakunnan jäsenet olivat yksimielisesti Oula Vuollin esityksen kannalla. Oula Vuollin esitys tuli lautakunnan päätökseksi äänin 7-0. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa