Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 38

25.03.2021

 

Loukisen ja Kapsajoen pohjaeläin- ja piilevänäytteiden tutkimukset 2021

 

367/11.03.03/2019

 

RakYmplk 25.03.2021 § 38

(Lisätietoja vs ympäristösihteeri 040 8479552

 

 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on teettänyt SYKE:llä (Suomen Ympäristökeskus) Loukisessa ja Kapsajoessa pohjaeläin-, pohjasedimentti- ja piilevätutkimuksia Suurikuusikon kaivoksen purkuputken aiheuttaminen vaikutusten seuraamiseksi ja mahdollisten haittojen selvittöämiseksi. Tuoreimat maastotyöt ja näytteiden otto on tehty syksyllä 2020 ja piilevä- ja pohjaeläinnäytteet on säilötty tutkimusta varten. Pohjasedimenttien analysoiti on valmistunut helmikuussa 2021 SYKE toimesta.

 

 

 

Kunnan Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee olla selvillä alueensa ympäristön tilasta ja mahdollisista muutoksista. Kaivoksen ympäristöluvanmukainen seuranta ei seuraa kattavasti jokien tilan muutoksia. Sedimenttien, pohjaeläinten ja piilevien muutosten seuranta viranomaisen toimesta täydentää kaivoksen seurantaa ja riippumattoman SYKE:n tekemillä tutkimuksilla pyritään varmistamaan, ettei näytteiden otossa tai tutkimuspaikkojen valinnassa tai analysoinneissa tehdä tarkoituksellisia virheitä.

 

 

 

Joulukuussa 2020 käyttöönotettu purkuputki ja sen vaikutusten selvittäminen on erittäin tärkeää. Ensimmäisen kesän jälkeen on tarpeen tutkia, syksyllä 2021, pohjaeläimistö, sedimentit ja piilevät aikaisemmilta näytteidenottopaikoilta.

 

 

 

Vuoden 2019 pohjaeläinseurannoista kerättyjen pohjaeläinten määritystyön tehnyt Pekka Majuri (9.3.2021) totetaa:

 

 

 

Hyvin lyhyesti virtavesien tilaluokittelun pohjaeläinmittarituloksista:


Lähes kaikki kohteet luokittuivat 2019 näiden yleisluokittelumittarien perusteella joko hyvään (Hy) tai erinomaiseen (E) tilaan. Näytteenottoalue Loukinen AP4 on kuitenkin ilmeisen hidasvirtainen paikka, ja havaittu / ei havaittu lajisto sen mukaista. Siksi nimenomaan tuolla paikalla nämä yleisluokittelumittarit näyttävät, mitä näyttävät. Olen lähes varma, että tuo paikka ei ole yhtään sen huonommassa tilassa kuin nämä muutakaan. Varsinaisessa vaikutustarkkailussa tullaan toivottavasti käyttämään muitakin mittareita ja analyysejä.

Minusta on ihan hyvä, että tarkkailuasetelmassa on mukana myös hidasvirtainen paikka. Voihan se nimittäin olla, että mahdolliset vesistökuormitustekijät (esim. sedimentaatio) voisivat näkyä tuollaisella hidasvirtaisella paikalla selvemmin tai vaikkapa nopeammin, kuin esimerkiksi koskipaikoilla.

Näytteistä ei esiintynyt uhanalaisia lajeja. Muutamalta paikalta

havaittiin silmälläpidettävä (NT) päivänkorentolajia (Baetis liebenauae - puolansukeltajasurviainen).

 

 

 

Vs.Ympäristösihteeri:

Ympäristönsuojeluviranomainen päättää tutkia preparoidut piileveänäytteet ja säilötyt pohjaeläinnäytteet vuodelta 2020. Myös hidasvirtaisten paikkojen seurantaa tulee jatkaa ja seurantamenetelmiä kehittää.

 

Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen päättää toteuttaa syksyn 2021 tutkimukset yhteistyössä SYKE:n kanssa.

 

Tutkimukset tehdään talousarviomäärärahojen puitteissa.

 

Ympäristösihteeri neuvottelee SYKEn kanssa käytännön järjestelyistä määrittämisistä ja analysoinneista.

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennustarkastaja Matti Niska oli paikalla asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa