Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 37

25.03.2021

 

Lausunto VK Timber Oy Ympäristöluvan muutoshakemuksesta

 

116/11.01.00/2017

 

RakYmplk 25.03.2021 § 37

 

 

 

 

(Lisätietoja vs ympäristösihteeri 040 8479552)

 

Kyse on Kittilän Pitkäkummussa sijaitsevan saha- ja kyllästämöyrityksen ympäristöluvan muutoshakemuksesta. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksen vireille 6.2.2021 ja ympäristönsuojeluviranomainen on saanut jatkoaikaa lausunnon antamiseen 6.4.2021 saakka.

 

Hakija on ehdottanut lupamääräyksen 1 ehdollisesti muuttamista sekä lupamääräysten 4 ja 15 muuttamista.

Lupamääräys 1 koskee sahan kyllästämön vuosituotantomäärää. Nykyisessä luvassa tuotantokapasiteettia on 15.000m3 ja hakemuksessa esitetään vuosituotantomäärän alentamista 13.000m3:iin. Tuotannon vähentämisen perusteena on riittävän pitkän valuma-ajan turvaaminen kyllästetylle puutavaralle. Hakijan mukaan jo nykyinen tuotanto turvaa kuivuneen kyllästetyn puutavaran turvallisen ja haitattoman siirron.

 

Lupamääräys 4 koskee vesitiiviin pinnoitteen rakentamisvelvoitetta kyllästetyn puutavaran siirtoalueelle. Hakija hakee vesitiiviin pinnoitteen rakentamisvelvoitteen poistoa ja lupamääräyksen korvaamista määräyksellä valumattoman ja riittävän pitkään kuivahtaneen kyllästetyn puutavaran siirrosta ja tarkkailusta. Hakijan mukaan olennaista on rajoittaa kyllästysaineen pääsyä ympäristöön.

 

Lupamääräys 15 koskee laitoksen tuottamaa melua ja vuoden 2018 loppuun mennessä tehtäväksi määrättyä melumallinnusta. Hakija hakee lupaan muutosta, ettei mallinnusta tarvitsisi tehdä ja melumallinnus vain toiminnan muuttuessa.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Linkki on kuulutuksessa.

 

Vs.Ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta lausuu seuraavaa:

Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuusselvitystä sahan ympäristössä ei ole esitetty. Maaperän arseenipitoisuus Kittilässä ei ole tasaista ja vaihtelee myös syvyyssuunnassa.

 

Melun osalta lupamääräyksen muutos on osittain perusteltu. Omavalvonnassa tulee kiinnittää huomiota myös melun voimakkuuden muutoksiin ja leviämiseen. Maantieliikenteen ja sahamelun summavaikutus asutukselle voi olla häiritsevän suurta.

 

Vesitiiviin pinnoitteen lupamääräyksen muuttamisen osalta lupaa ei tule muuttaa ennen kuin sahaa ympäröivien lähialueiden taustapitoisuudet on määritetty. Koholla oleva arseenipitoisuus (As) kokoomanäytteen arvona 24,5mg/kg verrattuna viereisten alueiden pitoisuuksiin 5,0-6,1mg/kg voi olla yhdessä kromi- (Cr) ja kuparipitoisuuden (Cu) nousun kanssa maaperän pilaantumista osoittavaa näytealueella 2.

 

Pohjaveden tarkkailun laadun varmistamiseksi olisi asennettava vähintään yksi uusi pohjavesiputki valvonnan hyväksymään paikkaan. Huomattavaa on että pohjavesiputkea HP2 ei ole löytynyt vesien tarkkailun yhteydessä.

 

Vuosituotannon muutokseen ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa.

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennustarkastaja Matti Niska oli paikalla asian käsittelyn ajan.

___________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa