Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 39

25.03.2021

 

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

 

204/11.00/2017

 

RakYmplk 25.03.2021 § 39

 

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset 14.12.2020 §133 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

 

Alueellamme on vireillä ympäristönsuojelumääräysten päivittämisiä (Arktinen ja Itä-Lappi) sekä Kittilän kunnan rakennusjärjestys on uusittavana.

 

Näiden ohjeiden ja määräysten yhteensovittaminen on ympäristön, viranomaisten ja kunnan asukkaiden kannalta tärkeää.

 

Uusina asioina ympäristönsuojelumääräyksissä on tarpeen säätää pienvesien suojelusta, tulvien huomioimisesta, pohjavesien suojelusta, melun ja tärinän huomioimisesta ja viranomaisten yhteistyöstä.

 

Huomattavaa on, että Korkein Hallinto-oikeus päätti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valituksesta Kemijoen vesienhoitosuunnitelmasta vuonna 2015, että pienvesien suojelusta ei päätetä vesienhoitosuunnitelmissa vaan se on huomioitava kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

 

Ympäristönsuojelumääräykset on laadittava kunnan ominaispiirteet huomioiden.

 

Vs.Ympäristösihteeri:

Ympäristönsuojeluviranomainen päättää päivittää ympäristönsuojelumääräykset vastaamaan muuttunutta tilannetta. Tavoitteena on päivityksen valmistuminen vuoden 2021 aikana.

 

Valmistelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon mm:

-Pienvesien suojelu / metsätalous

-Vesiliikennelain muutos ja sen yhteensovittaminen määräyksiin

-Maa-ainesten liikuttelun määräykset

-Tulvien vaikutusten arviointi 1/100 ja 1/250

-Meluasiat

-Tärinä

-Pöly

-Pohjavesien suojelun tehostaminen, suojelusuunnitelmat

-poikkeamislupien ympäristövaikutukset

-yhteensovittaminen rakennusjärjestyksen kanssa

 

Laadinnassa on mahdollisuuksien otettava mukaan muut alueella valmisteilla olevat ympäristönsuojelumääräykset.

 

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti, ettei ympäristönsuojelumääräyksiä lähdetä muuttamaan. Vuokko Mäntymaa ja Oula Vuolli kannattivat Jauhojärven esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kaikki yksimielisiä. Jauhojärven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennustarkastaja Matti Niska oli paikalla asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa