Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 44

25.03.2021

 

Rakennuslupa 21-0068-R

 

95/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.03.2021 § 44

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Levin keskustan asemakaavan korttelin 31 tontille 7 haetaan rakennuslupaa ravintolarakennuksen 43 m²:n suuruiselle laajennukselle. Hakija pyytää lupaa aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Hakemus on tullut vireille 2.2.2021.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Koutamaja Rno * * *, Kieppi Rno * * * *, Aquahovi Rno * * * * ja Rientola Rno * * * *.

 

Tilojen Koutamaja Rno* * * * ja Kieppi Rno * * * * omistajat ovat jättäneet hankkeesta muistutuksen. Muistutuksissa on esitetty laajennuksen ja siitä seuraavan autopaikoituksen siirtymisen toiseen paikkaan vaikeuttavan valittajien kiinteistöjen käyttöä. Hakija on antanut muistutuksiin vastineen.

 

Rakennustarkastaja:

Levin asemakaavassa korttelin 31 tontti 1 on kaavamerkinnältään KL-2 eli liikerakennusten alue jolla sallitaan myös majoitustiloja.

 

Suunnitellulla laajennuksella saadaan toinen sisäänkäynti ravintolaan naulakko- ja eteistiloineen ja sen johdosta rakennuksessa olevia ravintolatiloja voidaan käyttää joustavammin.

 

Laajennukselle on haettu ja saatu myönteinen ja lainvoimainen poikkeamislupa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pysytti rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämän poikkeamislupapäätöksen voimassa päätöksellään 21.12.2018 eikä Korkein hallinto-oikeus ottanut kyseisestä päätöksestä tehtyä valituslupaa käsittelyyn päätöksellään 23.4.2020.

 

Suunniteltu laajennus täyttää MRL 135 §:n mukaiset rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella. Rakennushanke on asemakaavan ja asemakaavamääräyksistä annetun poikkeamislupapäätöksen mukainen. Laajennuksella ei aiheuteta tarpeetonta haittaa naapurille eikä vaikeuta naapurikiinteistön asemakaavan mukaista rakentamista. Laajennuksen jälkeenkin rakennuksen etäisyys naapurikiinteistöön on yli 8 metriä. Autopaikat on suunniteltu asemakaavan mukaiselle p alueelle ja kulku tontille tapahtuu asemakaavan mukaisesti ajoneuvoliittymän kautta. Suunniteltujen autopaikkojen kohdalla oleva varastotila poistetaan paikoituksen mahdollistamiseksi.

 

Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan 21-0068-R ja rakennustöiden aloitusoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ravintolarakennuksen laajennukselle yllämainituin perusteluin.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 117 §, MRL 125 §, MRL 135 §

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa