Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 45

25.03.2021

 

Maisematyölupa 21-0074-M

 

80/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.03.2021 § 45

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tiloille Lastenkoti Rno 94:0, Pääskylä II Rno 15:7, Vanhala Rno 15:13, Pääskylä III Rno 162:0, Avola Rno 190:0, Suurfoudila Rno 172:8 ja Kittilän jakokunta Rno 878:1:0 haetaan maisematyölupaa tulvapenkereen rakentamiseksi. Tulvapenkereen rakentamisen tarkoituksena on Pääskylänniemen palvelutaloalueen suojaaminen. Tulvavallin pituus noin 1000 metriä. Hakemus on tullut vireille 3.2.2021.

 

Hakemuksen johdosta on kuultu tiloja Suurfoudila Rno * * * *, Ojala Rno * * * * Kurrela Rno * * * *, Kuusikartano Rno * * * *, Lehtola Rno * * *, Oja Rno * * * *, Soiniemi Rno* * * *, Mäntylä Rno * * * *, Kulma Rno * * * *, Kittilän jakokunta Rno* * * * *, Isovaara Rno Rno , Vesala Rno * * * *, Stinanniitty Rno * * * *, Lumia Rno * * * * ja Vaara Rno * * * *. Hankkeesta on saatu Lapin ELY- keskuksen lausunto tulvavallin liittymisestä yleiseen tiehen.

 

Tila Soiniemi Rno * * * *, Mäntylä Rno * * * * , Lehtola Rno * * *, Kulma Rno * * * * ja Oja Rno * * * * ovat jättäneet hankkeesta muistutuksen. Hakija on antanut vastineen muistutuksiin.

 

Muistutuksissa ei hyväksytä hakijan esittämää linjausta. Muistuttajien mukaan penger ei suojaa heidän kiinteistöjä ja aiheuttaa veden nousua tontille. Muistuttajat ovat esittäneet kartalla oman vaihtoehtonsa tulvapenkereen toteuttamiseksi. Hakija on vastineessaan todennut tulvapenkereen rakentamisen olevan Kirkonkylän tulvasuojelun yleissuunnitelman mukaista ja suunniteltu tulvapenger on tarkoitettu suojaamaan Pääskylänniemen palvelutaloaluetta. Tulvapenkereiden suunnittelua ja rakentamista jatketaan kaavoitusprosessien kautta sekä hankkimalla penkereen rakentamiseen tarvittavia hallintaoikeuksia. Kunta laatii tulvapenkereen rakennesuunnittelun Pääskylänniemestä etelään kantatielle kuluvan vuoden aikana.

 

Rakennustarkastaja:

Tulvavalli sijoittuu pääosiltaan asemakaavan LV-, VL-, VP-, ja Y - alueille sekä osayleiskaavan VR - alueelle ja liittyy jo olemassa oleviin tiealueisiin (kantatie 79, kaavatie). Suunnitellun tulvavallin maapohjan omistaa tai sitä hallitsee Kittilän kunta.

Tulvavallin 2 vaiheen rakentamisella suojellaan olemassa olevaa rakennuskantaa (palvelutalot ja asuinrivitalot) ja edistetään voimassa olevan asemakaavan toteutumista. Kyseinen alue on suojattu kolmena keväänä väliaikaisella tulvavallilla joka on poistettu tulvauhan väistyttyä. Pysyvällä tulvapenkereellä päästään väliaikaisista ratkaisuista ja mahdollistetaan koko kirkonkylää suojaavan tulvapenkereen jatkorakentaminen.

 

Tulvapenkereen rakentamisella ei ole tulvaa nostattavaa vaikutusta naapurikiinteistöjen osalta. Suurtulvassa 2005 Ounasjoki levittäytyi yli kilometrin levyiseksi kyseisessä kohdassa ja suurin virtaama tapahtui pääuoman osalla.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun maisematyöluvan. Perusteluina esitykselle on asemakaavan mukaisen rakennuskannan suojeleminen eikä tulvapenger sijaintinsa tai kokonsa puolesta turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Tulvapenkereen rakentamisesta on tehty Kittilän kirkonkylää koskeva yleissuunnitelma, jota toteutetaan vaiheittain. Kunta on toteuttanut yleissuunnitelman pohjalta 2020 terveyskeskusta ja kerrostaloaluetta suojaavan tulvapenkereen ja kirkonkylän keskustassa on suojeltu kauppaliikettä vastaavalla tulvapenkereellä. Suunniteltu hanke täyttää maisematyöluvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 128 §, MRL 140 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa