Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 24

25.02.2021

 

Poikkeamislupa 21-0035-POI

 

78/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.02.2021 § 24

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Siikaranta Rno * * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 65 m²:n suuruinen vuokrattava lomarakennus ja 18 m²:n suuruisen sauna ja laavurakennus Nuottijärven ranta-alueelle. Suunniteltu rakennushanke poikkeaa myös Levin osayleiskaavan määräyksistä. Tilan koko on 1,0050 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Nuottijärvessä noin 180 metriä. Tila on rakentamaton. Hakemus on tullut vireille 23.12.2020.

 

Rakennusvalvonta on kuullut tilaa Kätkälä Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennuspaikka on Levin osayleiskaavassa VR-1 aluetta eli retkeily- ja ulkoilualuetta. VR-1 alue on merkittävä seudullinen monikäyttöreittien alue joka on varattu luonnossa liikkumiseen ja se on retkeilyn kannalta keskeinen alue jolla metsäisyys, liikkumiskelpoisuus ja luonnonmukaisuus sekä maisemalliset arvot ovat ominaisia. Osayleiskaava ei ole rakentamiseen oikeuttava yleiskaava. Osayleiskaava on tullut voimaan 17.10.2011 ja hakemuksen kohteena oleva tila Siikaranta Rno * * * * on rekisteröity 25.8.2020.

 

Nuottijärven alue (yleiskaavakartalla rasterimerkintä + sk) on osayleiskaavan mukaan kyläkuvallisesti arvokas alue eikä toimenpiteillä tai rakentamisella saa heikentää alueen maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja.

 

Osayleiskaavan rantoja koskevassa yleismääräyksessä luonnonmukainen ranta ja rantapuusto on pyrittävä säilyttämään 50 metrin etäisyydellä vesialueen keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

 

VR-1 alueella ympäristön arvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty. Alueelle saa rakentaa vain yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja ja katoksia sekä tupia niin, että yksittäisen rakennuksen /rakennelman pinta-ala on enintään 50 m².

 

VR-1 alueen rakentamista ei ole tarkoitettu asemakaavoituksella ratkaistavaksi.

 

Nuottijärven rantavyöhykkeellä on neljä eri kiinteistöä joista yhteen on rakennettu 1970 - luvulla aittarakennus ja sauna sekä pieniä talousrakennuksia.

 

Hakija esittää erityiseksi syyksi Kittilän kunnan 1999 laatimaa kalastusstrategian toteuttamista. Suunnitelmissa on mainittu myös Nuottijärvi. Levin osayleiskaava on tullut voimaan 17.10.2011 ja sillä ohjataan Leviä ympäröivän alueen maankäyttöä Nuottijärven alue mukaan lukien.

 

Erityisen syyn tulee olla maankäytöllinen. Osayleiskaavan määräykset ovat sitovia ja ohjaavat alueen maankäyttöä. MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus VR -1 alueella ohjaa rakentamista vain yleiseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten/rakennelmien rakentamiseen tarkoittaen retkeily- ja ulkoilureittien käyttöä tukevaa rakentamista (taukopaikat).

 

Suunniteltu rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä aiheuttaa haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §). Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi ei voida katsoa esitetyn erityisiä syitä.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Perusteena esitykselle on haitalliset vaikutukset Kätkän alueen erämaan kaltaiseen matkailumaisemaan, jonka erityispiirteenä on alueen koskematon ilme ja ulkoilureitit. Osayleiskaavan maisema-arvoissa on erityisesti mainittu Nuottijärvi maisemallisesti kauniina järvenä. Suunnitellun rakentamisen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään rakennuspaikkaan vaan vuokrattavan rakennuksen rakentaminen, huoltaminen ja sille tarvittavan kulkuyhteyden sekä veden ja sähkön hankinnan ja jätehuollon järjestäminen vaikeuttaa yleiskaavan toteutumista. Suunniteltu rakentaminen ei ole osayleiskaavan VR-1 alueen mukaista, MRL 43 § 2 momentin mukaisen rakentamisrajoituksen määräämää, vain yleiseen käyttöön tarkoitettua rakentamista.

 

Suunniteltu rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä aiheuttaa haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiselle ei ole MRL 171 § 2 momentin määräämiä oikeudellisia edellytyksiä. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi ei voida katsoa esitetyn erityisiä syitä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 72 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa