Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 23

25.02.2021

 

Poikkeamislupa 21-0034-POI

 

33/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.02.2021 § 23

 

( Lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074 )

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Levin Eturinne Rno * * * * haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 § 1 momentin säädöksistä ja rakentaa kerrosalaltaan 100 m²:n suuruinen, väliaikainen siirrettävä liikerakennus Ylä-Levin asemakaava- alueen osan 1 asemakaavamääräyksistä poiketen. Tila on kooltaan 824 m² ja se muodostaa asemakaavan korttelin 1154 tontin 1. Hakemus on tullut vireille 3.12.2020.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Poro Rno * * *, Levin Kunkku B Rno * * * * ja Lomari Rno * * * *.

 

Tilan Poro Rno * * * osaomistaja on jättänyt hankkeesta muistutuksen. Hakija on antanut vastineen muistutukseen.

 

Muistutuksessa on todettu alueen olevan loma-asumisen aluetta jossa yörauhan merkitys korostuu ja alueella ei ole tällä hetkellä yörauhaa häiritseviä toimintoja/palveluita. Yöaikaista toimintaa ei hyväksytä vaan esitetään toimintaa päättyväksi viimeistään klo 22.00.

 

Hakija on vastineessaan todennut Levin keskustan alueen olevan kaavoitettu liiketontteja varten sekä suunnitellun hankkeen välittömässä läheisyydessä olevan useita baareja ja yökerhoja, jotka ovat auki yöaikaan.

 

Rakennustarkastaja:

Ylä-Levin asemakaavassa tila muodostaa KL-2- tontin korttelissa 1154, tontti 1. KL- 2 tarkoittaa liikerakennusten korttelialuetta. Tontilla on rakennusoikeutta 1000 m² ja kaavamääräysten mukaan rakennuksen on oltava nelikerroksinen. Suunniteltu rakennus on yksikerroksinen, tasakattoinen ja rakennuksen yhteyteen on suunniteltu noin 140 m²:n suuruinen terassi.

 

Suunniteltu rakennushanke poikkeaa asemakaavan määräyksistä kerroskorkeuden, kattomuodon ja julkisivumateriaalien suhteen eikä se ole alueelle laaditun laatu- ja ympäristöohjeen mukainen. Rakennuspaikka on keskeisellä alueella Levin keskustassa ja korttelin 1154 tonteilla 2 ja 3 on rakentaminen toteutettu asemakaavan määräysten mukaisesti neljään kerrokseen. Korttelin 1154 rakennukset on kaavan ja laatu- ja ympäristöohjeen mukaan mahdollista rakentaa yhteen rakennusten välissä olevilla rakennusosilla. Väliosan on sopeuduttava viereiseen rakennukseen.

 

Kittilän kunnanhallitus on 23.6.2014 § 282 hyväksynyt Ylä-Levin asemakaavan osa 1:n laatu - ja ympäristöohjeen. Ohjeet koskevat asemakaavan osan 1 uudisrakennuksia, pihoja sekä uusia katu- ja torialueita. Laatu - ja ympäristöohje on sitova. Ohjeen tavoitteena on ohjata rakennusten ja ympäristön suunnittelua ja toteutusta niin, että haluttu arkkitehtoninen ilme ja laatutaso saavutetaan sekä luodaan viihtyisä, luonnonläheinen rakennettu ympäristö.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamista väliaikaiselle rakennukselle. Perusteluina esitykselle ovat suunnitellun rakentamisen soveltumattomuus maisemallisesti rakennettuun ympäristöön. Poikkeamiselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä (MRL 171 § 2 mom). Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi ei myöskään voida katsoa esitetyn erityisiä syitä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §

 

 

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti, että lautakunta myöntää poikkemisluvan asemakavamääräyksistä väliaikaisen rakennuksen sijoittamiselle viiden vuoden määräajaksi. Lautakunta oli yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esityksen kannalla.

 

Vuokko Mäntymaan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa