Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 25

25.02.2021

 

Purkamislupa 21-0036-P

 

16/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.02.2021 § 25

 

(lisätietietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Karistamo Rno * * * * haetaan lupaa viisi huoneistoisen rivitalon ( 497 m²) ja siihen liittyvän talousrakennuksen (67 m² ) purkamiseksi. Tilan koko on 1.4050 hehtaaria . Hakemus on tullut vireille 14.1.2021.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on hakemuksen johdosta kuullut tiloja Tiestö I Rno* * *, Kumila Rno * * * *, Salmela Rno * * * *, Tiestö II Rno * * * * ja Peltola Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Alueella on voimassa Kittilän kirkonkylän osayleiskaava ja purettavaksi suunnitellut rakennukset sijaitsevat yleiskaavan T/P- alueella eli teollisuus-, varasto ja palvelujen alueella joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Rivitalo on valmistunut vuonna 1975 ja talousrakennus vuonna 1985. Yleiskaavassa ei ole kyseisiä rakennuksia määritelty suojeltavaksi rakennussuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella. MRL 127 §:n mukaan rakennuksen purkaminen vaatii purkuluvan asemakaava-alueella tai alueella jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto asemakaavaa laadittaessa tai jos yleiskaava niin määrätään.

Rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia purkamislupaa purkamisilmoituksen sijaan. Perusteltu syy on rakennuksien koko ja haitta-aineselvityksissä saadut tulokset.

 

Esitän, että lautakunta myöntää purkamisluvan 21-0036-P rivitalon ja talousrakennuksen purkamiseksi. Perusteluina esitykselle on , ettei rakennuksien purkamisella ole kaavallisia tai suojelullisia esteitä eikä purkamisella hävitetä rakennettuun ympäristöön sisältyviä perinne-, kauneus-, tai muita arvoja. Purkamisluvassa on määritelty katselmukset, selvitykset ja suunnitelmat joita tarvitaan purkamistyön järjestämiseksi sekä rakennusjätteen käsittelyyn liittyvät asiat.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 127 §, MRL 130 §, MRL 139 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa