Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 22

25.02.2021

 

Poikkeamislupa 21-0033-POI

 

60/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.02.2021 § 22

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Virkkilevi II Rno * * * * haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 § 1 momentin säädöksistä ja rakentaa kerrosalaltaan 200 m²:n suuruinen, kaksikerroksinen lomarakennus Utsuvaaran asemakaavan määräyksistä poiketen. Tila on kooltaan 1317 m² ja se muodostaa asemakaavan korttelin 826 tontin 5. Hakemus on tullut vireille 20.11.2020.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Virkkilevi I Rno * * * *, Giron Rno * * * * ja Sky-Linna Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Utsuvaaran asemakaavassa tila muodostaa RA- tontin korttelissa 826, tontti 5. RA tarkoittaa lomarakennusten korttelialuetta. Tontilla on rakennusoikeutta 200 m² ja kaavamääräyksen mukaan rakennuksen kerroskorkeuden on oltava I u 1/3. Lisäksi kerrosalaa voi sijoittaa kellarin tasolle puolet suurimman kerroksen alasta. RA-tontille saa rakennusoikeuden lisäksi rakentaa pinta-alaltaan 30 m²:n suuruisen erillisen katoksen.

 

Suunniteltu rakennushanke poikkeaa asemakaavan määräyksistä kerroskorkeuden suhteen. Harjakorkeus nousee noin 2 metriä korkeammaksi kuin ullakkokerroksena toteutettuna. Perusteena poikkeamiselle hakija esittää, ettei maaston tasaisuuden johdosta voi kellarikerrokseen toteuttaa asuintiloja ja täyteen kahteen kerrokseen rakentaminen ullakkokerroksen sijaan jättää rakennuksen ympärille enemmän luonnontilaista aluetta. Katos rakennetaan päärakennuksen yhteyteen samasta syystä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen rakennuksen kerroskorkeudesta. Perusteluina esitykselle ovat suunnitellun rakentamisen soveltuvuus maisemallisesti rakennettuun ympäristöön ja tontin luonnonmukaisen alueen suurentuminen kaavan mukaiseen rakentamiseen verrattuna maastollisesti aralla alueella.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiselle on oikeudellisia edellytyksiä (MRL 171 § 2 mom). Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa