Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 8

26.01.2021

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain 124 §:n mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2021

 

186/11.00/2017

 

RakYmplk 26.01.2021 § 8

 

Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

 

1) harjoitetaan jätteen laitosmaista tai ammattimaista käsittelyä;

2) syntyy vaarallista jätettä;

3) harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä;

4) toimitaan jätteen välittäjänä;

5) toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

 

Valvontaviranomaisen on laadittava edellä mainittujen toimintojen tarkastuksia ja muuta valvontaa varten suunnitelma. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten suunnitelma. Jätteen ammattimainen keräys on toimintaa, joka ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa.

 

Toiminta on kuitenkin ilmoitusvelvollista jätelain (646/2011) 100 §:n nojalla ja tällaista jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan toimijan on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoitukset jätteen ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista. Suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman kattama maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat.

 

Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle. Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.6.2018 (RakYmplk 14.06.2018 § 75) Kittilän ympäristövalvonnan jätteen ammattimaisen kuljettamisen, välittämisen ja keräyksen valvontaa koskevan suunnitelman vuosille 2018-2020. Suunnitelman uudelleenarvioinnissa todetaan, että Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päivittää ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuoden 2021 lopussa ja päivityksen yhteydessä jätelain mukainen valvontasuunnitelma sisällytetään Kittilän kunnan ympäristövalvonnan suunnitelmaan.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain 124 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuodelle 2021.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa