Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 9

26.01.2021

 

Ympäristönsuojelun valvaontaohjelma 2021

 

186/11.00/2017

 

RakYmplk 26.01.2021 § 9

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 28.7.2017 (§ 87) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen suunnitelman säännöllistä valvontaa varten vuosille 2017-2021. Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2021 on rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltävänä 26.1.2021. Vuosittain laaditaan kunnan ympäristövalvonnan valvontaohjelma valvontasuunnitelmiin perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvontaohjelmaan on sisällytetty myös maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2021 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2021.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2021 valvonnassa painotetaan erityisesti vedenhankinnan kannalta tärkeille (I-luokka) ja vedenhankintaan soveltuville (II-luokka) pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen valvontaa sekä jätehuollon ja jätelain valvontaa erityisesti romuautojen osalta. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2021.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa