Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 7

26.01.2021

 

Poikkeamislupa 21-0011-POI

 

349/10.03.00/2020

 

RakYmplk 26.01.2021 § 7

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400-396074 )

 

Könkään rekisterikylän määräalalle tilasta Vasikkalahti Rno * * * M611 haetaan lupaa saada poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa kaksikerroksinen vapaa-ajan asuinrakennus (125 m²) ja varastorakennus (18 m²). Määräalan koko on noin 2000 m² ja se sijaitsee Rautusjärven rannalla. Hakemus on tullut vireille 20.10.2020.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Perämäki Rno * * *, Kotalahti Rno * * * * ja Perämäki Rno * * * *.

 

Tilan Perämäki Rno * * * kaksi osaomistajaa ovat jättäneet hakemuksesta muistutuksen. Hakija ei ole antanut vastinetta muistutuksiin.

 

Mustutuksissa on tuotu esille aiemmat kielteiset poikkeamispäätökset kyseiselle kiinteistölle sekä perusteltu vastustusta maanomistajien tasevertaisella kohtelulla ja oikeudenmukaisuudella.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavassa alue on osoitettu AT-1 - alueeksi, eli kyläalueeksi jolla rakentaminen noudattaa perinteitä ja pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään puuta, kattomuotona harjakattoa ja rakentamistapana perinteistä pihapiirin muodostamista. AT -1 alueella tulee noudattaa kaavaselostuksen rakennustapaohjeita. Määräalalla on kaksi rakennusta joilla ei ole rakennusvalvonnan tietojen mukaan voimassa olevia lupia.

Rakentamiseen suunniteltu alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Rautuskylän maisema-alueella jossa Levin osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdyn maiseman hoito - ja käyttösuunnitelman sekä kaavaselostuksen rakennustapaohjeen mukaan tulisi erityisesti välttää avoimelle rantapellolle rakentamista. Lomarakentaminen tulisi sijoittaa metsän sisään ja AT - alueelle. Yleiskaavan määräyksissä luonnonmukainen ranta ja rantapuusto on pyrittävä säilyttämään 50 metrin vesialueen keskiveden mukaisesta rantaviivasta.noin

 

Alueella ei ole järjestettyä vesi- tai viemäriverkostoa.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Perusteena esitykselle on Levin osayleiskaavan kaavaselostuksen rakennustapaohjeen vastainen sijoittaminen avoimelle pellolle valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Hakija ei ole esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi.

 

Poikkeamisen myöntäminen aiheuttaa haittaa yleiskaavan toteutumiselle, kaavan laatimiselle sekä vaikeuttaa valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn alueen rakennetun ympäristön tavoitteiden saavuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamisen oikeudelliset edellytykset eivät täyty.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 72 §, MRL 171 §.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa