Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Sikun vuosikello 2021

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 4

11.02.2021

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelma 2021

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 4

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021 - 2023 kokouksessaan 22.10.2020 § 35. Koululautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksessa (Khall 7.12.2020 § 478) koulutoimen talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tehtiin seuraavat muutokset:

 

  • Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 49.060 euroa kuluja kasvattava.

  • Sisäisiä tuottoja ja kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia tuottoja 217.500 eurolla ja pienentänyt ulkoisia kuluja 5.460 eurolla.

  • Kulttuuritoimesta poistettu 0,5 kulttuurikoordinaattorin henkilöstökulut, 16.389 euroa. Jäljelle jää määräraha 0,5 kulttuurikoordinaattorille.

  • Kirjaston palkkojen budjetointivirhe korjattu, vähennys henkilöstökuluissa 36.420 euroa.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 kokouksessaan 14.12.2020 § 135. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021 kokouksessaan 19.1.2021 §5.

 

Kunnanvaltuuston käsittelyn yhteydessä vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tuli seuraavat muutokset. Muutokset koskevat sivistystoimen strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa 2019-2021, jonka vapaan sivistystyön lautakunta oli hyväksynyt 19.12.2019 § 49 sekä kunnanhallitus hyväksyi 11.2.2020 § 37.

 

s.76:

Poistetaan seuraavat lauseet:

''Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille''

''Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.''

s.77:

Alimmaisesta laatikosta pois:

''Luottamusorganisaation uudistus, Lautakuntauudistus"

S.79:

Poistetaan lause:

''Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta

 

Muutosten jälkeen koko vapaan sivistystyön lautakunnan toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 1 085 750 € ja toimintakulut -4 104 960 €. Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate vuonna 2021 on yhteensä -3 019 210 €. Koska numeeriset muutokset ovat verraten pieniä, sivistystoimen toiminta säilyy lautakunnan hyväksymän talousarvion puitteissa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta on hyväksynyt vuosikellon jo talousarviokokouksen yhteydessä 22.10.2020 § 35. Liitteenä päivitetty vapaan sivistystyön lautakunnan vuosikello.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksymä koululautakunnan talousarvio 2021 toimii vuoden 2021 vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelmana. Vapaan sivistystyön lautakunta huomioi valtuuston tahdon mukaisesti sivistystoimen strategiaan kirjatut muutokset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa