Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 468

17.11.2020

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 5

11.02.2021

 

Valtuustoaloite/Ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisääminen (raittiussihteerin viran perustaminen)

 

343/01.01.00/2020

 

Khall 17.11.2020 § 468

 

 

Valtuutettu Tarmo Salonen jätti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisäämisestä perustamalla raittiussihteerin virka tai yhdistämällä virka nuorisosihteerin tai kulttuurisihteerin toimenkuvaan. Perusteena on päihdevalistuksen lisäämistarve niin huumausaineita kuin alkoholin käyttöä koskien.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakuntaan. Vastuuvalmistelijana on vs. sivistystoimenjohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 5

 

(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103 ja kulttuurisihteeri puh. 040 568 1356)


( nuorisosihteeri 0405712103 )

Valistustyö kuuluu osana nuorisolaissa säädettyä nuorisotyön- ja nuorisotoiminnan edistämistä. Nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien taitojen ja tietojen oppimista tuetaan monialaisella yhteistyöllä. Kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ovat osana kunnallisen nuorisotyön tavoitteita.

Nuorisotoimen kaikki tapahtumat ja toiminta on päihteetöntä. Nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät tekevät päivittäin valitustyötä ja päihdeohjausta joko suoraan tai välillisesti. Lisäksi vuosittain huomioidaan ennaltaehkäisevä päihde-ja mielenterveysviikko. Kaiken harrastustoiminnan tukeminen auttaa niin nuoria kuin aikuisia päihteettömyyteen ja edistää mielenterveyttä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja suunnittelu on nykyisin kunnissa hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä. Hyvinvointikoordinaattorin työnkuvaan kuuluu toimia mm. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä kunnassa.Lähikunnista esim. Inarissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori.


Yhteistyö sosiaali- ja terveystyön ja vapaan sivistystyön välillä tulee varmaan lisääntymään sote-uudistuksen myötä.

Oheismateriaalina THL:n Hyvinvointikoordinaattori kunnassa materiaali.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa, että asia on ajankohtainen ja tärkeä. Nykyään raittiusasioiden hoitamisessa puhutaan hyvinvointikoordinaattorista, joka huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Työ tehtävä voi olla osa-aikainen tai kuntien yhteinen koordinaattori.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa valtuutettu Tarmo Salosen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta jättämään valtuustoaloitteeseen seuraavaa. Ennaltaehkäisevä päihdehuolto on erittäin tärkeää ja ajankohtainen.

 

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävien hoitaminen otetaan valmisteluun tulevan taloussuunnitelman ja -arvion yhteydessä.Valmistelussa tule huomioida tuleva sosiaali- ja terveyshuollon uudistus. Työtehtävä voi olla myös osa-aikainen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään tämä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa