Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 3

11.02.2021

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 3

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Ohessa kunnanhallituksen (19.1.2021 § 5) päättämä talousarvion täytäntöönpano-ohje

 

1. Yleistä

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 kokouksessaan 14.12.2020 § 135.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

 

2. Käyttösuunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen, vuosikello

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

 

Kunnanvaltuuston 14.12.2020 (§ 135) hyväksymän vuoden 2021 talousarvion mukaan (s.7) kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat tammikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

 

Lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen (sisältäen käyttösuunnitelmat) on tehty muutoksia (Kunnanhallitus 17.11.2020 § 452 ja 7.12.2020 § 478) kaikkien muiden lautakuntien

paitsi Kideven johtokunnan osalta. Muutosten osalta käyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää ao. lautakunnissa.

 

Vuosikello

 

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon jäntevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2021 loppuun mennessä.

 

3. Talousarvion sitovuus

 

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

 

Talousarvion mukaan käyttötalousosan sitovuus valtuuston nähden on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate). Teknisen lautakunnan toimialueella kuitenkin

toteutuvaa toimintakatetta vertailtaessa talousarvioon ja arvioitaessa tarvetta määrärahamuutoksille maankäyttömaksujen tuloutukset taseesta ja tonttien myynnit huomioidaan talousarviossa esitettyjen

lukujen mukaisena.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021 ja laatii vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelman annetun ohjeen mukaisesti.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa