Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2020/Pykälä 334

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 334

25.08.2020

 

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

 

130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017

 

Khall 25.08.2020 § 334

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.

 

Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

 

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon

tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt vahvistaa kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Kunnanhallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä

sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Rajala Pekka

Kesk.

Kantola Susanna

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Palosaari Raija

KD

Fagerholm Raili

Vas.

Toivanen Marita

Vas.

Pekkala Antti

PS

Mäkitalo Jussi

PS

Erkkilä Akseli

KL

Kautto Sakari

SDP

Mertaniemi Tuula

OMK

Linnala Maija

OMK

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Marttila Outi

OMK

Huilaja Tiina

Vihr.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto on seuraava:

 

Puheenjohtaja Rajala Pekka Kesk.

1. varapuheenjohtaja Mertaniemi Tuula OMK

2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Vas.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen kunnanhallituksen erottamisesta

 

1) kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

2) valitsee valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

 

3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen äänin 6-3.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa