Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2020/Pykälä 333

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 333

25.08.2020

 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen 1.1.2021 lukien

 

225/01.01.01/2019

 

Khall 25.08.2020 § 333

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kunnanvaltuusto valitsi 19.12.2018 § 88 Antti Jämsénin Kittilän kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2019-31.12.2019 ja 7.10.2019 § 50 ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Kunnanhallitus hyväksyi 11.2.2020 § 45 Jämsénin ja kunnan välisen johtajasopimuksen.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt alustavia neuvotteluja nykyisen kunnanjohtaja Antti Jämsénin kanssa. Tässä keskustelussa on todettu, että Jämsén olisi halukas jatkamaan viran hoitamista vuoden 2021 saakka. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan virka suhteen mahdollinen jatkaminen viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan virka on siis kuntalain 38 §:ään perustuen lakisääteinen. Kuntalain 41§:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaa voidaan jatkaa eikä sen pituudesta säädetä laissa.

 

Viranhaltijalain 4 § kunnanjohtajan määräaikaan voidaan ottaa määräajaksi ilman julkista hakumenettelyä. Kunnanjohtaja Jämsén on valmis siihen, että hänen määräaikaista virkasuhdettaan jatketaan 31.12.2021 saakka. Huhtikuussa 2021 pidetään kuntavaalit, ja uusi valtuusto pääsisi toimikautensa alussa valitsemaan kunnanjohtajan vakituiseen tai esimerkiksi viiden vuoden määräaikaiseen virkaan.

 

Kittilän kunnan valtuustoryhmät ovat käyneet neuvotteluja kunnanjohtaja Antti Jämsénin määräaikaisen virkasuhteen jatkamisesta 31.12.2021 saakka.

 

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan mm. kunnan johtamisen edellytyksistä. Kuten edellä todettiin, Kittilän kunnalla ja kunnanjohtaja Jämsénillä on virkakautta 1.1.2020-31.12.2020 koskeva kunnanjohtajasopimus. Nykyinen johtajasopimus päättyy 31.12.2020. Tätä sopimusta on mahdollista jatkaa myös vuodelle 2021, mikäli se molemmille osapuolille sopii.

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa esteellinen, kunnanhallituksen esittelijänä toimii hallintojohtaja.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että kunnanjohtajan virka pitää täyttää 1.1.2021 lukien.

 

2) esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja Antti Jämsénin määräaikaista virkasuhdetta jatketaan 31.12.2021 saakka

 

3) todeta että Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin johtajasopimus päättyy 31.12.2020. Uusi, 1.1.2021 alkavaa virkakautta koskeva johtajasopimus tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.

 

4) että kunnanjohtajan tehtävien hoitaminen 1.1.2022 alkaen vakinaisena tai esimerkiksi viiden vuoden määräaikaisena tuodaan ratkaistavaksi hyvissä ajoin vuoden 2021 aikana valtuustoon

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsèn poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, syynä intressijääviys, hallintolaki 28 §.

 

Keskustelun kuluessa OMK ryhmän puolesta kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että kunnanjohtajan virka laitetaan auki julkiseen hakuun. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan tekemää vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty vs. hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Marttilan /OMK:n esitystä äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 vs. hallintojohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa