Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 210

16.06.2020

 

Periaatekeskustelu tuulivoimahankkeista Kittilän kunnassa

 

192/10.02.02/2020

 

Khall 16.06.2020 § 210

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsèn)

 

Liittyen tuulivoimahankkeiden valmisteluun Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 5.5.2020 päättänyt palauttaa valmisteluun Kaavoitusaloitteen tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle. Vastaavasti kunnanhallitus päätti palauttaa valmisteluun lausunnon Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta.

 

Edellä mainitut tuulivoimaa koskevat asiat päätettiin siirtää valmisteluun kaavoitustoimikuntaan ja käydä periaatekeskustelu asiasta valtuustossa. Kunnanhallitus näki tärkeäksi arvioida tuulivoiman kokonaisvaikutukset Kittilän kunnassa. Vastaavasti päätettiin ottaa kuntalaiset mukaan keskusteluun MRL:n mukaisesti ja toteuttaa kuntalaiskuuleminen ja kuntalaisten osallistaminen valmistelun mahdollisesti edetessä.

 

Kittilän kaavoitustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.5.2020. Kaavoitustoimikunnan muistio on oheismateriaalina.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut kunnanvaltuuston 22.6.2020 kokoukseen tuulivoimahankkeiden periaatekeskusteluun Alakylän paliskunnan poroisäntä Jani Jääskön ja varaporoisäntä Antti Kantolan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

että valtuusto käy periaatekeskustelun tuulivoimahankkeen hyödyistä ja haitoista Kittilän kunnan kannalta paliskunnan poroisäntä Jani Jääskön alustuksen pohjalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa