Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 224

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 224

16.06.2020

 

Ahman askeleet -hanke

 

200/00.01.05/2020, 77/02.02/2020

 

Khall 16.06.2020 § 224

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan työpajoille suunnitellaan haettavaksi työpajatoiminnan kehittämishanke. Hanketta haetaan rahoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ESR-kehittämishankkeena "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" rakennerahasto-ohjelmasta. Kehittämishankkeen tuki on maksimissaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuus on 20%, mikäli maksimi rahoitus myönnetään.

Hankkeen aikana kehitetään työpajatoimintaa neljän työpaketin avulla:

 

1) Ensimmäisessä työpaketissa kehitetään työpajatoiminnan ja alueen elinkeinoelämän välistä yhteistyöstä suuntaan, jossa työpajan asiakkaita voitaisiin osittain tai kokonaan edelleen sijoittaa yhteistyöyrityksiin. Tavoitteena on saattaa työllistetyt kohti avoimia työmarkkinoita ja näin varmistaa, että heidän työelämävalmiudet kantavat yritysten vaatimuksiin.

 

2) Toisessa työpaketissa kehitetään yksilövalmennusta entisestään vastaamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien kuntalaisten tarpeita. Hankkeen aikana yksilövalmennuksesta rakennetaan suunnitelmallinen kokonaisuus, jonka avulla yksilövalmennus edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla yksilön työ- ja toimintakyvyn paranemista.

 

3) Kolmannessa työpaketissa laaditaan toimintamallit ja yhteistyöverkostot vajaakuntoisten ja osatyökykyisten työllistymisen tukemiseksi. Hankkeen aikana järjestetään asiantuntijakoulutusta sekä työpajan että yhteistyöorganisaatioiden henkilöstölle, jotta osatyökykyiset ja vajaakuntoiset saisivat tarvitsemansa diagnostiikan, tuen ja ohjauksen työllistyäkseen työkykyään vastaavaan työhön joko julkiselle tai yksityiselle sektorille. Työkyvyttömät tai kuntoutusta (tai muuta työ- ja toimintakykyä edistävää toimintaa) tarvitsevat ohjataan heille parhaiten sopivien palveluiden piiriin.

 

4) Neljännessä työpaketissa pilotoidaan kierrätyspajatoiminta. Hankkeen aikana selvitetään kierrätystoiminnan järjestämisen edellytykset työpajaympäristössä. Alustavan suunnitelman mukaan kierrätystoiminta tulee sisältämään rakennusmateriaalien kierrättämisen, kompostoinnin ja kirpputorin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta SER-toiminnan aloittamiselle.

 

Kittilässä on aloittanut keväällä 2020 Nuorten Ystävien VALPAS 2- hanke, jossa rakennetaan verkostoja ja toimintoja vaikeimmissa asemissa oleville kuntalaisille.

 

Ahman askeleet- hankkeen avulla kehitetään kunnan työllistämispalveluita vastaamaan tarpeita, joita VALPAS 2- hanke tulee todennäköisesti esiin tuomaan. Hanke on tärkeä etenkin kierrätysmahdollisuuksien selvittämiseksi kunnassa, koska Kittilässä ei ole kierrätystoimintaa.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset 285 000 euroa, josta Kittilän kunnan omarahoitusosuus 57 400 euroa (syksy 2020: 5400 euroa, vuosi 2021: 24 000 euroa ja vuosi 2022 28 000 euroa). Kuluvalle vuodelle tälle hankkeelle löytyy tarvittava rahoitus 5400 euroa työpajan budjetista.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) valtuuttaa Kittilän työpajat hakemaan työpajan kehittämishanketta

 

2) todeta että Ahman askeleet- hanke on tärkeä työllistämisen näkökulmasta

 

3) edellyttää että hankkeelle löytyy valmis rahoitus talousarviosta 2020 (lisämäärärahaa ei anota)

 

4) että hankkeelle pyritään varaamaan rahoitus vuosille 2021 ja 2022 tulevan talousarviovalmistelun yhteydessä

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa