Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 223

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 223

16.06.2020

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 19.5.2020 § 194 koskien koulukuljetuksia (reitit 1 ja 17)

 

446/02.08.00/2019

 

Khall 16.06.2020 § 223

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Liikenne Pasma Oy on Kittilän kunnan kirjaamoon 28.5.2020 saapuneella kirjeellään pyytänyt oikaisua Kittilän kunnan koulukuljetusten päätöksistä kahden kohteen osalta eli kohteesta 1 ja kohteesta 17. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä kohteissa pyydetään tarjousta kahdesta erilaisesta kuljetuksesta ja annetaan mahdollisuus tarjota vain yksi hinta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tämä ei ole tarjouskilpailun eikä tarjouksen mukaista. Oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan tämä tapa pyytää hinta ei ole tarkoituksenmukainen kilpailuttaa hankinnan kohteen näkökulmasta, kun kohteessa on monta eripituista ajokertaa, joille tässä tuli antaa kaikille sama hinta.

 

Vastaavasti oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tarjouspyynnössä pyydetään hintaa per ajokerta, josta saadaan kertomalla päivähinta. Hänen mukaansa olisi ollut toivottavampaa pyytää päivähintaa, jolloin tulkinnoilta olisi vältytty.

 

Vastine oikaisuvaatimukseen:

 

Kittilän kunnan koulukuljetuksia koskeva tarjouspyyntö on laadittu huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Kaikille tarjoajille on järjestetty kaksi erillistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, jossa on ollut mahdollisuus kysyä asioista ennakkoon. Ennen tarjouksen päättymistä yrittäjiä pyydettiin lähettämään mahdollisia kysymyksiä, joilla saattoi tarkentaa ymmärrystä tarjouksen jättämisestä. Kysymyksiä myös tuli ja kaikkiin niihin vastattiin määräajassa. Tarjouspyyntöä jätettäessä on aina mahdollisuus tarkentaa ja kysyä, mikäli kokee jonkin kohdan tulkinnanvaraiseksi.

 

Liikenne Pasma Oy ei varsinaisesti ole tarjonnut tarjouspyynnön vastaisesti. Cloudian tarjouslomake on kysynyt yksiselitteisesti "yksikköhinta" joka on kuvattu tarkemmin kohteiden kuvauksessa. Siellä on määritelty kohteiden yksikköhinnan tarkoittavan koulukuljetuksissa yhden ajokerran hintaa. Tarjouksessa olevat hinnat siis täyttivät tarjouksen vaatimukset, mutta Pasmalla oli kilpailijoita korkeammat hinnat.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) todeta, että oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen 19.5.2020 § 194 on saapunut lainmukaisessa määräajassa ja ottaa sen käsiteltäväkseen

 

2) hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Tulkinnanvaraisuutta ei syntynyt, sillä kaikille tarjoajille on järjestetty kaksi erillistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, jossa on ollut mahdollisuus kysyä asioista ennakkoon. Ennen tarjouksen päättymistä yrittäjiä pyydettiin lähettämään mahdollisia kysymyksiä, joilla saattoi tarkentaa ymmärrystä tarjouksen jättämisestä. Kysymyksiä myös tuli ja kaikkiin niihin vastattiin määräajassa. Tarjouspyyntöä jätettäessä on aina mahdollisuus tarkentaa ja kysyä, mikäli kokee jonkin kohdan tulkinnanvaraiseksi. Mikäli tarjoajalla olisi jotakin epäselvyyttä tarjousta laatiessaan, hänen tulisi olla yhteydessä tarjouspyynnön tekijään ennen tarjouksen jättämistä. Jälkikäteen näitä ei voida lähteä tulkitsemaan tai muuttamaan.

 

3) että oikaisuvaatimus ei aiheuta tarvetta muuttaa Kittilän kunnan 19.5.2020 194 § tekemää päätöstä koulukuljetuksia koskien, koska tarjouspyyntö on laadittu riittävän selkeästi ja yksiselitteisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa