Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 131

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 65

13.02.2018

Kunnanhallitus

§ 54

26.02.2019

Kunnanhallitus

§ 131

31.03.2020

 

Toimialajohtajien sijaisten määrääminen

 

47/00.02/2016

 

Khall 13.02.2018 § 65

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 18 §:n 3 mom mukaan kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

 

Voimassa olevaan päätökseen on tullut muutostarve virkanimikkeen (controller) ja sivistystoimen mahdollisen esteellisyystilanteen vuoksi.

 

Hallintosäännön 18 §:ssä säädetään toimialajohtajista, jotka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.

 

Kunnanhallituksen alaista hallinto-osaston toimintaa johtaa hallintojohtaja.

Kunnanhallituksen alaista talousosastoa johtaa controller.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaista toimialaa johtaa perusturvajohtaja.

Koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaista toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.

Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Kideven johtokunnan alaista elinkeinopalvelujen toimialaa johtaa elinkeinojohtaja.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää määrätä toimialajohtajien sijaiset seuraavasti:

 

Hallintojohtajan sijainen on controller.

Controllerin sijainen on hallintojohtaja.

Perusturvajohtajan sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri.

Sivistystoimenjohtajan sijainen on yläkoulun apulaisrehtori.

Teknisen johtajan sijainen on kiinteistöpäällikkö.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 26.02.2019 § 54

 

 

Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830

 

Rehtorikokous on esittänyt sivistystoimenjohtajan varahenkilöksi yläkoulun ja lukion rehtoria 1.4.2019 lukien.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että sivistystoimenjohtajan sijainen 1.4.2019 lukien on yläkoulun ja lukion rehtori.

 

Päätös:

Khall 26.2.2019 §:n 61 kohdalla todettu ja kirjattu tähän asiaan liittyen seuraavaa:

"Kokouksen alussa esityslistan asia nro 18 (pöytäkirjan § 61) päätettiin käsitellä kokouksessa kolmantena asiana ja asia nro 11 (§ 54) neljäntenä asiana.

 

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian ja esityslistan asian nro 11 (§ 54) käsittelyn ajaksi viitaten tämän asian osalta hallintolain 28 §:n 1 momentin 7. -kohtaan ja §:n 54 osalta hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. -kohtaan.

 

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian ja esityslistan asian nro 11 (§ 54) käsittelyn ajan toimi controller Tuija Lång."

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 31.03.2020 § 131

 

Koronaepidemian vuoksi on määriteltävä sijaisuudet uudelleen, tällä varmistetaan kunnan toimintakyky myös mahdollisten poissaolojen varalle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää määritellä sijaiset seuraavasti:

 

Hallintojohtajan ensimmäinen sijainen on controller ja toinen sijainen on henkilöstöpäällikkö.

 

Controllerin ensimmäinen sijainen on hallintojohtaja ja toinen sijainen on elinkeinojohtaja.

 

Perusturvajohtajan ensimmäinen sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri ja toinen sijainen on hoivapalvelupäällikkö.

 

Sivistystoimenjohtajan sijainen on yläkoulun ja lukion rehtori ja toinen sijainen yläkoulun apulaisrehtori.

 

Teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö ja toinen sijainen on maanmittausteknikko.

 

Elinkeinojohtajan ensimmäinen sijainen on projektipäällikkö 1 ja toinen sijainen on projektipäällikkö 2.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa