Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 44

11.02.2020

Kunnanhallitus

§ 88

10.03.2020

Kunnanhallitus

§ 132

31.03.2020

 

Perusturvajohtajan virkavaali

 

458/01.01.01/2019

 

Khall 11.02.2020 § 44

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana perusturvajohtajan virka.

 

Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa Kittilän kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialuetta.

 

Perusturvajohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä halua kehittää aktiivisesti toimialueen prosesseja.

 

Viranhakuilmoitus julkaistiin Kittilän kunnan internet-sivujen,ilmoitustaulun ja kuntatiedotteen lisäksi Kuntarekryn sivuilla, TE-palvelut.fi-sivuilla, Lapin Kansassa sekä Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat -osiossa. Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui 12 hakemusta.

 

Perusturvajohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

 

Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri

Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK

Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK

Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri

Huilaja Tiina, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri

Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK

Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM

Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri

Peteri Juha, terveystieteen maisteri

Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK

 

Perusturvajohtajan alustava valinta-aikataulu:

 

Ti

11.2. klo 14

Kh haastatteluun kutsuttavien valinta

Ma

17.2. klo 12-15

Haastattelut Kittilän kunnantalo

Ti

25.2. klo 14

Kh esitys valtuustolle

Ma

2.3.

Kunnanvaltuusto perusturvajohtajan vaali

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus nimeää perusturvajohtajan haastatteluryhmään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, perusturvajohtajan ja controllerin

2) ja päättää kutsua haastatteluun hallintotieteiden maisteri Taina Aspelundin, yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Huilajan ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkka-Liisa Ollin.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa viran hakuaikaa. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan virkavaalissa.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 10.03.2020 § 88

 

 

Jatkettuna hakuaikana 13.2. - 28.2.2020 perusturvajohtajan virkaa hakivat seuraavat viisi henkilöä:

 

Kannisto Mia, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri

Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri

Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri

Vesterinen Kerttu Anneli, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri

 

Virkaan aiemmin hakeneista Juha Peteri on kuntaan 12.2.2020 saapuneella sähköpostiviestillä peruuttanut hakemuksensa.

 

Näin hakijoita on kaikkiaan 16 henkilöä:

 

Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri

Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK

Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK

Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri

Huilaja Tiina, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri

Kannisto Mia, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri

Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK

Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM

Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri

Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri

Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK

Vesterinen Kerttu, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri

 

Perusturvajohtajan virkavaalin aikataulu:

 

Ti

10.3. klo 14

Kh haastatteluun kutsuttavien valinta

Ma

16.3. klo 9 - 18

Haastattelut Kittilän kunnantalolla tai Skype -yhteys

Ti

31.3. klo 14

Kh esitys valtuustolle

Ma

6.4. klo 14

Kunnanvaltuusto perusturvajohtajan virkavaali

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus nimeää perusturvajohtajan haastatteluryhmään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja perusturvajohtajan ja valtuuttaa haastatteluryhmän nimeämään haastateltavista henkilöt mahdolliseen soveltuvuusarviointiin

2) ja päättää kutsua haastatteluun hallintotieteiden maisteri Taina Aspelundin, yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Huilajan, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkka-Liisa Ollin, oikeustieteen maisteri Jouko Nikkisen, yhteiskuntatieteiden maisteri Harri Tiuraniemen, yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Vesterisen, yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ylitalon ja yhteiskuntatieteiden maisteri Mia Kanniston.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään niin, että haastattelut pidetään keskiviikkona 18.3.2020 klo 9-18 Kittilän kunnantalolla tai Skype-yhteydellä.

 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään niin, että kutsutaan haastatteluun myös kasvatustieteiden maisteri Katja Hietanen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen yksimielisesti.

__________

 

Khall 31.03.2020 § 132

 

Toimielin noudattaa viranhaltijan ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia säännöksiä, joten kyseessä on virkavaali. Se on aina enemmistövaali, jossa vain yksi on valittava.

Jos joku valitaan sen varalle, ettei virkaan valittu ota virkaa vastaan, tämäkin vaali suoritetaan erikseen. Valituksi tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Viranhaltijalain 12 §:n mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Siitä, mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004).

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;

 

Vaikka päätöksen perustelut voidaan hallintolain 45.2 §:n mukaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia, hyvä hallintotapa edellytti KHO 29.7.2008 T 1772, että virkaa tai tehtävää hakeneen henkilön riitauttaessa tällaisen päätöksen sen perustelut esitetään oikaisuvaatimusvaiheessa tai viimeistään hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa.

 

Virkaan aiemmin hakeneista ovat Tiina Huilaja kuntaan 17.3.2020 ja Mia Kannisto kuntaan 18.3.2020 saapuneilla sähköpostiviesteillä peruuttaneet hakemuksensa.

 

Hakijoita on edellä mainittujen peruutusten jälkeen kaikkiaan 14 henkilöä:

 

Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri

Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK

Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK

Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri

Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri

Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK

Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM

Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri

Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri

Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK

Vesterinen Kerttu, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri

 

Oheismateriaalina on hakijayhteenveto, ansiovertailu ja hakemusasiakirjat.

 

Haastatteluryhmä haastatteli 18.3.2020 perusturvajohtajan virkaan hakeneista seuraavat:

Sirkka-Liisa Olli

Kerttu Vesterinen

Taina Aspelund

Harri Tiuraniemi

Jouko Nikkinen

Katja Hietanen

Sanna Ylitalo

 

Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kokonaisarvioinnin perusteella lähettää soveltuvuustesteihin hakijoista Sirkka-Liisa Ollin ja Harri Tiuraniemen, joiden soveltuvuusarviointitiedot saadaan ennen kunnanhallituksen kokousta. Tästä johtuen ehdotus valittavasta henkilöstö annetaan vasta kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön palvelussuhteeseen ottaminen 46 § mukaan perusturvajohtajan valinta kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. Virka täytetään ehdollisena, kunnes hakija esittää terveydentilastaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kunnanjohtaja:

Esitys annetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksessa kolmantena asiana.

MPS-yhtiön konsultti Seppo Kangas esitteli kärkihakijat Sirkka-Liisa Ollin ja Harri Tiuraniemen Teams-yhteyden kautta kokouksessa.

 

Kunnanjohtajan esitys:

 

1. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valittavaksi virkavaalissa perusturvajohtajan virkaan Harri Tiuraniemen, joka soveltuu parhaimmin koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella Kittilän kunnan perusturvajohtajan virkaan.

 

2. Perusturvajohtajan kokonaispalkaksi päätetään 6 400 euroa kuukaudessa.

 

3. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

4. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

5. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvajohtajan virkavaalissa varalle valitaan Sirkka-Liisa Olli.

 

Pidettiin kokoustauko klo 14:59-15:27.

 

Vastaesitys kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen:

1. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valittavaksi virkavaalissa perusturvajohtajan virkaan Sirkka-Liisa Ollin, joka soveltuu parhaimmin koulutuksensa, työkokemuksensa haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella Kittilän kunnan perusturvajohtajan virkaan.

 

2. Perusturvajohtajan kokonaispalkaksi päätetään 6 900 euroa kuukaudessa.

 

3. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

4. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

5. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvajohtajan virkavaalissa varalle valitaan Harri Tiuraniemi.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielisesti Marita Toivasen vastaesityksen kannalla. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen yksimieliseksi päätökseksi tuli Marita Toivasen tekemä vastaesitys.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti asiassa eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa