Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 78

25.02.2020

 

Lapin käräjäoikeuden tiedote vireille tulleesta Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevasta rikosasiasta R 20/289

 

47/00.02/2016

 

Khall 25.02.2020 § 78

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lapin käräjäoikeuden tiedote 12.2.2020:

 

"Lapin käräjäoikeuteen on tullut tänään vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjä vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 11.8.2015 - 12.1.2016 ja 11.9.2017 - 31.10.2017.

 

Syytteen tarkempi sisältö tulee julkiseksi sen jälkeen kun se on esitetty käräjäoikeuden istunnossa.

 

Asian suullinen käsittely aloitetaan aikaisintaan loppuvuodesta 2020.

Käsittelyn aikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin."

 

Kuntalain 85 §:n mukaan luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä.

 

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

 

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.

 

Luottamushenkilö voi oma-aloitteisesti vetäytyä toimestaan epäillyn virkarikoksen tai muun velvollisuuksien vastaisen menettelyn tutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi (3 mom.)

Valtuustolla on tietyissä olosuhteissa velvollisuus pidättää luottamushenkilö toimestaan epäillyn virkarikoksen esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi (4 mom.)

 

Valtuuston päätöksen edellytyksenä luottamustoimesta pidättämiseen on epäily luottamushenkilön tekemästä virkarikoksesta, virkarikoksen esitutkinnan aloittaminen, syytteen nostaminen ja oikeudenkäynnin aloittaminen. Kolmantena edellytyksenä on arvioitava, onko pidättäminen välttämätöntä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

 

Tämän harkinnassa on otettava huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut vastaavanlaiset seikat. Ennen luottamustoimesta pidättämistä luottamushenkilölle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee laamanni Jyrki Kiviniemen tiedotteen tiedoksi ja varautuu valmistelemaan asiaa kuntalain mukaisesti siten, että siinä huomioidaan syytteen tarkempi sisältö, kun se tulee julkiseksi ja käräjäoikeuden tarkempi tiedottaminen asian käsittelyn aikataulusta.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä.

 

Marita Toivanen, Yrjötapio Kivisaari, Sakari Kautto, Antti Pekkala,

Aki Nevalainen, Raija Palosaari ja Toni Kenttälä poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee heitä.

 

Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaTuula Mertaniemi ja hän totesi, ettei kokous ole päätösvaltainen tämän asian osalta eikä asiaa voida käsitellä.

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Raija Palosaaren tilalle Outi Marttila.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa