Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020 klo 14:00 - 17:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
53   Tiedoksiannettavat/ajankohtaiset asiat
54   Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksesta
55   Lausunto Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentaminen, PSAVI/3904/2019
56   Levin korttelin 46 tontin 1 asemakaavamuutos
57   Tuulialfa Oy:n tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite
58   Lehto Tilat Oy:n tontinvaihtohakemus
59   Arktisten alueiden typpi -ja raskasmetallipitoisten valumavesien puhdistaminen hybridipuhdistusratkaisuilla-hanke (TypArkt)
60   Kittilän kunnan verkkopalvelun uudistuksen hankinta, hankinnan keskeytys
61   Punaisen Ristin Kittilän osaston avustusanomus 70-vuotisjuhlan järjestelyyn
62   Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen Lapin liiton ´Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä 2020-2021´ taloushallinnon kehittämishankkeeseen
63   Kittilän historiateos - hankkeeseen liittyvä sivistystoimenjohtajan (tai vs.sivistystoimenjohtajan) valtuuttaminen
64   Vs. hallintojohtajan virkavaali
65 Valtuustoaloite kunnanhallituksen päätös 29.10.2019 § 307 Kiinteistöjen ostaminen Tornator Oyj:ltä (Kätkälä ja Yliniva)
66   Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kittilän kunta hajusteettomaksi
67   Kunnanvaltuuston kokouksen 3.2.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
68   Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. ottamista kunnan hoitovastuulle
69   Valtuusaloite Levin alueen katujen talviaikaisen kunnossapidon seurannan saamiseksi yleisesti nähtäville
70   Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloite jätehuoltomääräysten muuttamista koskevan tiedustelun tekemiseksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecolle
71   Valtuustoaloite koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuusrahan maksamista
72   Valtuustoaloite mahdollisuudesta suorittaa metsästäjätutkinto peruskoulun 8. luokalla
73   Kunnanviraston kiinnipitäminen kesällä ja joulun aikaan sekä aukioloajat eri juhlapyhien yhteydessä 2020
74   Viranhaltijapäätökset ajalta 5. - 18.2.2020
75   Esitys jäsenten nimeämisestä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitukseen ja toimintaohje yhtiökokousedustajalle
76   Vastaus Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien maakuntauudistusta ja sote-uudistusta
77 Vastaus aloitteeseen koskien kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelun järjestämistä
78   Lapin käräjäoikeuden tiedote vireille tulleesta Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevasta rikosasiasta R 20/289
79 Vesihuollon rakentamista koskeva sopimus Immeljärven pohjoispuolen kaava-alueella

Osallistuja Tehtävä
Rajala Pekka puheenjohtaja
Mertaniemi Tuula 1. varapuheenjohtaja
Marttila Outi jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Pekkala Antti jäsen
Kautto Sakari varajäsen
Kivisaari Yrjötapio varajäsen
Palosaari Raija varajäsen
Toivanen Marita varajäsen
Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj
Yritys Inkeri kunnanvaltuuston 2. vpj
Kenttälä Toni kunnanvaltuuston 3. vpj
Jämsén Antti kunnanjohtaja
Lång Tuija controller

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 27.02.2020 09:00