Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Palveluohjaajan virka

Koululautakunta

§ 5

22.01.2020

 

Palveluohjaajan viran perustaminen

 

Koululk 22.01.2020 § 5

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaista tehtävää varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (Kvalt 19.6.2017 § 56) 6 luku 42 §:ssä todetaan, että valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Kittilän koululautakunta on hyväksynyt koululautakunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2021 kokouksessaan 23.10.2019 § 90 ja sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 28.11.2019 § 98. Koululautakunnan edellä mainitut kokoukset ovat sisältäneet esityksen palveluohjaajan viran perustamiseksi. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 kokouksessaan 16.12. 2019 § 68.

 

Sivistystoimen hallinnossa on ollut valmistuneen strategian mukaan tarvetta tehtävänimikkeiden ja tehtäväkuvien päivittämiseen vastamaan nykyisen organisaation palvelutarvetta.

 

Sivistystoimessa on kaksi koulusihteerin nimikkeellä olevaa sihteeriä. Toisen koulusihteerin työnkuva on painottunut koulu- ja vapaan sivistystyön lautakunnan asioihin. Toisen koulusihteerin työnkuva on painottunut varhaiskasvatuksen asioihin. Työtehtävissä on tehtäviä, joiden hoitamiseksi toimen muuttaminen viraksi tehostaa organisaation toimintaa.

 

Lapsiperheiden etuudet ja varhaiskasvatuksen palvelut ovat monimutkaistuneet. Perheillä on tarve saada keskitetysti tietoa eri vaihtoehdoista lastensa hoidon järjestämiseksi vanhempainvapaan jälkeen. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, hoitovaihtoehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasmaksujen päättäminen koululautakunnan ohjeiden mukaisesti, laskutus ja perintä.

 

Kittilässä varhaiskasvatuspalvelut käsittävät päivä- ja vuorohoidon, esiopetuksen, tehostetun ja erityisen tuen, tilapäisen hoidon, avoimen päiväkotitoiminnan, lastensuojelun tukitoimet ja kunnan alueella toimivat yksityiset toimijat.

Palveluohjaajan esimies hyväksyy palveluohjaajan tehtävänkuvan. (liitteenä)

 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kvtes:n mukaisesti. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Nyt perustettavan palveluohjaajan viran täyttäminen tapahtuu sisäisellä siirrolla.

 

Kunnan valtuuston hyväksymä talousarvio 2020 sisältää esitettäväksi perustettavien viran palkkakustannukset.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se perustaa palveluohjaajan viran 1.5.2020 lukien.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa