Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 6

22.01.2020

 

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.2.2020 alkaen

 

Koululk 22.01.2020 § 6

 

 

(lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162 084)

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista.

 

 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Uudistuksen lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset.

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä

 

lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

 

 

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa on uudistettu vastaamaan nykyisiä valtakunnallisia vasun perusteita. Työryhmässä on ollut edustus päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. Huoltajia on kuultu teemailtoina ja kyselyllä. Lapsia kuultiin haastatteluin.

 

 

Keskeisimmän arvoperustan yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

 

 

Kittilän vasussa korostetaan lapsen mahdollisuutta aloitteeseen, yrittäjyyteen ja kokeiluun, mitkä katsotaan olevan osallisuuden ja osallistumisen tärkeimmät lähtökohdat. Aloitteeseen vastaaminen, sitä seuraava kokeilu ja asian mahdollinen onnistuminen/ epäonnistuminen aikuisen mukana ollessa luo lapselle turvallisen ympäristön ja ilmapiiriin myös pettymiseen. Lapsessa kiinnitetään huomio vahvuuksiin, ja nähdään lapsi kokonaisvaltaisena toimijana osana ryhmää. Nämä tekijät ovat osaltaan rakentamassa lapselle vahvaa itsetuntoa.

 

 

Lisäksi nykyiseen vasuun on sisällytetty periaatteita katsomuskasvatuksesta, kehotunnekasvatuksesta, monikielisten ja saamenkielisten lasten varhaiskasvatuksesta.

 

 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota. Lapsen hyvä itsetunto, vanhempien osallistuminen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja lapsiryhmän oma ns. ryhmävasu ovat tärkeitä kiusaamisen ehkäisyssä. Kaikkiin lapsiryhmiin laaditaan yhdessä lasten (ikä ja kehitystaso huomioon ottaen), vanhempien ja ryhmän henkilöstön kanssa ryhmän oma Kiusaamisen ennaltaehkäisy -sopimus.

 

 

Toiminta perustuu suunnitteluun, pedagogisuuteen, havainnointiin ja arviointiin. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi painottuu monialainen yhteistyö. Lasten kanssa toiminnassa korostetaan ennen kaikkea liikkumista, leikkiä, vuorovaikusta ja taiteellista kokemista.

 

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää hyväksyä Kittilän varhaiskasvatussuunnitelman 1.2.2020 alkaen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa