Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 06.08.2019/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 78

06.08.2019

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen / Muksula

 

193/01.01.01/2019

 

Koululk 06.08.2019 § 78

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö 040 716 2084)

 

Kittilän varhaiskasvatukseen on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen opettajan toimi ajalla 17.5.-3.6.2019, alkusijoituspaikka Päiväkoti Muksula. Toimi vapautui Mervi Kurtakolta, kun hänet valittiin päiväkodin johtajan virkaan (koulultk 18.2.2019/2§).

 

Määräaikaan mennessä tehtävään saapui kolme hakemusta, joista vain Teija Ahosolalla on tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun, 26 §:n mukaan kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään edellyttää vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

 

Varhaiskasvatuslaissa (14.luku, 75§) todetaan myös, että joka tämän lain voimaan tullessa (1.9.2018) on kelpoinen toimimaan lastentarhanopettajana, on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana. Lisäksi todetaan, että joka tämän lain voimaan tullessa on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja lastentarhanopettajan opintoja tai vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajan opintoja, on opinnot suoritettuaan kelpoinen toimimaan 26§:ssä tarkoitettua varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää - edellyttäen, että opinnot suoritetaan loppuun viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2023.

 

Mervi Kurtakko on irtisanoutunut opettajan tehtävästä 15.5.2019 alkaen (koulultk 11.6.2019/§64). Tehtävä on täytetty sisäisin järjestelyin 31.8.2019 saakka.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää valita Teija Ahosolan varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.9. 2019 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa