Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 06.08.2019/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 77

06.08.2019

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen / Sirkan päiväkoti

 

269/01.01/2019

 

Koululk 06.08.2019 § 77

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö 040 716 2084)

Kittilän varhaiskasvatukseen on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen opettajan toimi ajalla 20.6.-22.7.2019, alkusijoituspaikka Sirkan päiväkoti. Toimi vapautuu Tiina Kelannilta 1.10.2019 (edellinen pykälä).

 

Määräaikaan mennessä tehtävään saapui viisi (5) hakemusta. Hakijoista vain Katja Lehmuslehti täyttää lain edellyttämät kelpoisuusehdot. Lehmuslehti on työskennellyt aiemmin opettajana Sirkan päiväkodilla ja tekee tällä hetkellä päiväkodin johtajan viransijaisuutta Kittilän varhaiskasvatuksessa.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun, 26 §:n mukaan kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään edellyttää vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

 

Varhaiskasvatuslaissa (14.luku, 75§) todetaan myös, että joka tämän lain voimaan tullessa (1.9.2018) on kelpoinen toimimaan lastentarhanopettajana, on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana. Lisäksi todetaan, että joka tämän lain voimaan tullessa on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja lastentarhanopettajan opintoja tai vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta on hyväksytty yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajan opintoja, on opinnot suoritettuaan kelpoinen toimimaan 26§:ssä tarkoitettua varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää - edellyttäen, että opinnot suoritetaan loppuun viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2023.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää valita Katja Lehmuslehden varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.10.2019 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa