Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 164

28.05.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 164

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Lautakunta valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 34) päättänyt vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin 19.6.2017 ( § 34) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Taskila Mauri

Vas.

Toivanen Marita

Vas.

Nikka Milja

PS

Ala Kimmo

PS

Salmi Jukka

Kesk.

Kantola Susanna

Kesk.

Erkkilä Akseli

KL

Kääriäinen Tuomas

KL

Kivisaari Yrjötapio

Kesk.

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Pudas Anna-Liisa

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Kinnunen Leena

Vas.

Kenttälä Pekka

Vas.

Huilaja Tiina

Vihr.

Kangas Pentti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Mikkonen Maire

Kok.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 34) seuraavasti:

Puheenjohtaja Taskila Mauri Vas.

1. varapuheenjohtaja Pudas Anna-Liisa Kesk.

2. varapuheenjohtaja Huilaja Tiina Vihr.

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Toivanen Marita, varaj.

Vas.

 

 

Ala Kimmo, varj.

PS

 

 

Kääriäinen Tuomas, varaj.

KL

 

 

Kivisaari Yrjötapio

Kesk.

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Pudas Anna-Liisa 1. vpj

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Kenttälä Pekka, varaj.

Vas.

 

 

Huilaja Tiina 2. vpj

Vihr.

Kangas Pentti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Mikkonen Maire

Kok.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1) kunnanvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

 

2) Kunnanvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa