Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 165

28.05.2019

 

Teknisen lautakunnan vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 165

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 35) päättänyt vahvistaa teknisen lautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Tekniseen lautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 35) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Varajäsen

 

Holck Eino

Kesk.

Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Fagerholm Raili

Vas.

Toivanen Marita

Vas.

Kallio Jukka

Kok.

Kurttila Matti

Kok.

Pekkala Antti

PS

Siitonen Veikko

PS

Marttila Outi

Kesk.

Pääkkölä Matti

Kesk.

Linnala Maija

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

Hettula Juha

Kesk.

Kuusela Mika

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Vuolli Oula

Vas.

Jussila Asko

Vas.

 

Teknisen lautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 35) seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Holck Eino Kesk.

1. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Vas.

2. varapuheenjohtaja Kallio Jukka Kok.

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen teknisen lautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Varajäsen

 

Kivisaari Yrjötapio Pj

Kesk.

Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Toivanen Marita, varaj., 2. vpj

Vas.

 

 

Ovaskainen Ahti

OMK

Kurttila Matti

Kok.

Pekkala Antti

PS

 

 

Marttila Outi

Kesk.

Pääkkölä Matti

Kesk.

Linnala Maija

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

Hettula Juha

Kesk.

 

 

Kangas Eija, varaj.

Kesk.

 

 

Vuolli Oula

Vas.

Jussila Asko

Vas.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  1. kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

 

  1. kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa