Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 163

28.05.2019

 

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 163

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

 

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

 

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

 

Kuntalain 71 §:n yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4. kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 32) päättänyt vahvistaa kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Kunnanhallitukseen valittiin 19.6.2017 (§ 32) yhdeksän (9) jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Rajala Pekka

Kesk.

Kantola Susanna

Kesk.

Salonen Tarmo

PS

Pekkala Antti

PS

Mertaniemi Tuula

OMK

Linnala Maija

OMK

Fagerholm Raili

Vas.

Toivanen Marita

Vas.

Korva Merja

Kesk.

Kivisaari Yrjötapio

Kesk.

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Palosaari Raija

KD

Kautto Sakari

SDP

Erkkilä Akseli

KL

Molkoselkä Vilho

Vas.

Kenttälä Pekka

Vas.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 32) seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Rajala Pekka Kesk.

1. varapuheenjohtaja Salonen Tarmo PS

2. varapuheenjohtaja Mertaniemi Tuula OMK

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen kunnanhallituksen kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Rajala Pekka Pj

Kesk.

 

 

Pekkala Antti, varaj.

PS

 

 

Mertaniemi Tuula 2. vpj

OMK

Linnala Maija

OMK

Toivanen Marita, varaj.

Vas.

 

 

Kivisaari Yrjötapio, varaj.

Kesk.

 

 

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

Palosaari Raija, varaj.

KD

 

 

Kautto Sakari

SDP

 

 

Kenttälä Pekka, varaj.

Vas.

 

 

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1) kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallituksen toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi

 

2) kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa