Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 130

16.04.2019

 

Vastaus Outi Marttilan kirjalliseen kysymykseen liittyen dokumenttikuvaajaan valtuustosalissa 13.11.2018

 

106/00.02.01/2015

 

Khall 16.04.2019 § 130

 

Valtuutettu Outi Marttila on jättänyt Kittilän kunnan kirjaamoon 19.12.2018 kirjallisen kysymyksen liittyen dokumenttikuvaajaan valtuustosalissa 13.11.2018.

 

Kuntalain 101 §:ssä säädetään kokouksen julkisuudesta seuraavasti:

 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

 

Valtuuston suljetussa kokouksessa esitetyt ja siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.

 

Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

 

Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Elokuvaohjaaja ja tuottaja Pauliina Punkki on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon 22.1.2019 vastauksen, jossa hän on ottanut kantaa valtuutettu Marttilan esittämiin kysymyksiin liittyen dokumenttikuvaamiseen. Punkin kuntaan lähettämä vastaus on välitetty sähköpostilla 23.1.2019 kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tiedoksi.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi elokuvaohjaaja ja tuottaja Pauliina Punkin vastauksen dokumenttikuvaukseen liittyen sekä saattaa Punkin vastauksen Outi Marttilan esittämiin kysymyksiin edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa