Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 129

16.04.2019

 

Levin Korttelin 965 asemakaavamuutos

 

42/10.02.03/2017

 

Khall 16.04.2019 § 129

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos on lähtenyt vireille Oy Levi Ski Resort Ltd:n hakemuksesta. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus pienempiin kokonaisuuksiin sekä mahdollistaa uuden tuolihissin tuolivaraston rakentaminen rinnealueelle.

 

Kaavaehdotuksessa voimassa olevan asemakaavan mukaiset kolme rakennuspaikkaa jaetaan viideksi rakennuspaikaksi korttelin kokonaisrakennusoikeuden pysyessä samana. Rinnealueella (VU-k) rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia varten osoitettu rakennusoikeus nostetaan ehdotuksessa 500 k-m2:ä (200 k-m2 -> 700 k-m2), jolloin se vastaa suunnitellun tuolihissin tarpeita.

 

Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen ehdotus ja siihen liittyvä aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 20.2. - 22.3.2019. Ehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa, joihin kaavanlaatija on antanut vastineet.

 

Lapin ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kaavaselostusta on täydennetty valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta sekä yleiskaavasta poikkeamisen perusteita on tarkennettu. Lausunnossaan Lapin ELY-keskus on vaatinut tarkentamaan arviota asemakaavan vaikutuksesta alueelle osittain sijoittuvaan pohjavesialueeseen sekä noin puolen kilometrin päässä oleviin lähteisiin. Sitowise Oy:n pohjavesiasiantuntija on arvioinut kaavan vaikutuksia pohjavesialueeseen ja lähteisiin. Kaavamääräyksiä on täydennetty asiantuntijan tekemän pohjavesilausunnon pohjalta. Kaavamääräyksiin on lisätty määräyksiä öljyjen, polttoaineiden sekä muiden pohjavettä likaavien aineiden käsittelystä ja varastoinnista. Lisäksi on määrätty että lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on pinnoitettava esimerkiksi asfaltilla, eikä pohjavesialueelle saa rakentaa energiakaivoja (maalämpö).

 

Maanomistajan kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b§) maankäyttösopimus, jonka kunnanhallitus hyväksyy ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

 

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen.

 

Päätös:

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 16.4.2019 §:n 108 kohdalla seuraavasti:

 

"Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi."

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa