Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 131

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 131

16.04.2019

 

Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta, Kittilän kunnan vastine hakijan vastineen johdosta

 

294/11.01.00/2018

 

Khall 16.04.2019 § 131

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnalta vastinetta (25.2.2019) hakijan antaman vastineen johdosta Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksesta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Vastine on vastinepyynnön mukaan toimitettava 11.3.2019 mennessä, mutta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut sähköpostitse ottavasta vastineen huomioon myös myöhemmin, vastineen saapuessa ennen päätöksen antamista.

 

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon 17.12 2018 (RakYmplk 17.12.2018 § 175). Kunnanhallitus on antanut hakemuksesta lausunnon 8.1.2019 (Khall 08.01.2019 § 7).

 

Vastineessaan hakija on täydentänyt hakemusta lausunnoissa esitettyjen puutteiden osalta ja täydentänyt vastineen liitteissä suunnitellun altaan sijoituspaikalla olevan hydraulisen murtuman tietoja sekä antanut mittaustuloksia pintavalutuskentältä lähtevän veden laadusta ja turvenäytteiden haitta-ainepitoisuuksista.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiassa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastineen 28.3.2019 (RakYmplk 28.03.2019 § 35).

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus yhtyy rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaan vastineeseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa