Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 128

16.04.2019

 

Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välinen maankäyttösopimus, Levin kortteli 965

 

42/10.02.03/2017

 

Khall 16.04.2019 § 128

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välillä on laadittu maankäyttösopimus asemakaavamuutosta koskevasta kaavan laatimis- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta MRL 91 b §:n mukaan. Sopimus koskee kiinteistöjä Länsirinne RN:o 28:118 ja Levi.531 RN:o 104:25, sopimusalueen pinta-ala noin 3,7 hehtaaria.

 

Sopimusalueelle on laadittu 11.1.2019 päivitetty Levin korttelin 965 asemakaavamuutosehdotus, jonka tarkoituksen on jakaa voimassaolevan asemakaavan kolme rakennuspaikkaa seitsemäksi rakennuspaikaksi, korttelin kokonaisrakennusoikeuden pysyessä samana. Lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa 500 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia varten.

 

Sopimuksessa maanomistaja osallistuu kaavanlaadinnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin suorittamalla osallistumiskorvauksena 18 616,00 euroa. Osallistumiskorvaus muodostuu asemakaavan laadinnasta kunnalle aiheutuneista todellisista kustannuksista 14 320,00 euroa lisättynä 30 prosentin (4 296,00 euroa) yleiskustannuksilla. Asemakaavamuutoksen osallistumiskorvauksena peritään ainoastaan kaavanlaadintakustannukset sekä 30 % yleiskustannukset, koska kaavamuutoksella ei muodostu loma-, matkailu- tai liikerakentamisen lisärakennusoikeutta eikä asemakaavamuutoksesta aiheudu kunnalle toteuttamiskustannuksia.

 

Maanomistaja suorittaa osallistumiskorvauksen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä kunnanhallituksen päätös on täytäntäänpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimus sitoo maanomistajaa heti allekirjoituspäivästä ja kuntaa siitä lähtien, kun kunnanhallituksen päätös tämän sopimuksen hyväksymisestä on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimus on esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n:n välisen maankäyttösopimuksen.

 

Päätös:

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 16.4.2019 §:n 108 kohdalla seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa