Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 127

16.04.2019

 

Vs. sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen ajalle 1.7.2019 - 31.7.2020

 

127/01.01.01/2019

 

Khall 16.04.2019 § 127

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan virkasuhde Kittilän kuntaan on päättynyt 4.2.2019. Vs. sivistystoimenjohtajan virka on täytettynä määräaikaisesti 30.6.2019 saakka. Vs. sivistystoimenjohtajan virka on julistettava auki määräaikaisena 1.7.2019 alkaen.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan (45 §) viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Liitteenä on luonnos vs. sivistystoimenjohtajan hakuilmoituksesta.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että sivistystoimenjohtajan viransijaisuus julistetaan haettavaksi välittömästi.

 

Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §), kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Lisäksi arvostetaan aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun.

Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään 10.5.2019 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

 

Kunnanhallitus hyväksyy hakuilmoituksen sisällön liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja päättää, että hakuilmoitus julkaistaan viikolla 16 Kittilän kunnan kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi - sivuilla sekä Kuntalehden internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan tiivistelmänä Lapin Kansassa.

 

Kunnanhallitus asettaa vs. sivistystoimenjohtajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsee siihen jäseniksi vs. kunnanjohtajan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakuntien puheenjohtajat, kunnanhallituksen edustajat, sivistystoimen edustajaksi yläkoulun ja lukion rehtorin sekä sihteeriksi henkilöstöpäällikön.

 

Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan virka täytetään 6 kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista.

 

Päätös:

Asian käsittelyn alussa jaettiin päivitetty hakuilmoitusluonnos, johon oli muutettu 1. kappaleen 4. riville sanan "vapaa-aika-" tilalle "liikunta-".

 

Pekka Rajala esitti, että kunnanhallituksen edustajana valintatyöryhmään osallistuu Raija Palosaari.

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti vs kunnanjohtajan esityksen hakuilmoitusluonnokseen tehdyllä korjauksella, joka esitettiin kokouksessa jaetulla päivitetyllä liitteellä.

Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi valintatyöryhmään Raija Palosaaren.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa