Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.06.2020 klo 14:00 - 22:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43   Pöytäkirjan tarkastaminen
44   Ida Productions Oy:n pyyntö päästä kuvaamaan kunnanvaltuuston seuraavaa kokousta 22.6.2020
45   Esa Rauhalan ero valtuuston varajäsenyydestä
46   Varavaltuutetun määrääminen Keskustan valtuustoryhmälle
47   Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle
48   Esteettömien varavaltuutettujen määrääminen Lapin KO:ssa vireillä olevan asian R 20/289 käsittelyn vaatimaksi ajaksi
49   Periaatekeskustelu tuulivoimahankkeista Kittilän kunnassa
50 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle
51   Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta
52   Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen
53   Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kittilän kunta hajusteettomaksi
54   Valtuustoaloite, ruokahuollon liukuva budjetti
55   Valtuustoaloite Valtatie 5 jatkamisesta
56   Valtuustoaloite kaivoksen purkuputken sijoittamisesta
57 Valtuustoaloite kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta
58   Valtuustoaloite tulvatorjunnasta
59   Valtuustoaloite kelkkareitistä Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi-Molkojärvi
60   Valtuustoaloite Tepastontien korjaussuunnittelusta
61   Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan
62   Aloite kirjaston kehittämiseksi/Salmi
63   Valtuustoaloite kaikille avoimen ostolaskutuksen seurantamahdollisuuden käyttöönottamisesta
64 Valtuustoaloite koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuusrahan maksamista
65   Valtuustoaloite koskien yläkoulun metsästäjätutkinnon suorittamista valinnaisena oppiaineena
66   Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä
67 Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus
68 Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta
69 Kittilän kunnan viestintäohje
70 Henkilöstökertomus 2019
71 Vuoden 2019 arviointikertomus
72 Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätös
73 Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus
74   Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 nro 20/0134/1 kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 23.4.2018 § 26 ´Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus´
75   Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös: Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja jätevesien purkupaikan muuttaminen (Lupapäätös Nro 67/2020, Dnro PSAVI/1079/2018, 29.5.2020)
76   Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös sivistystoimenjohtajan virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa/valitus koskien päätöstä Kvalt 19.12.2018 § 89
77   Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat syyskaudella 2020
78 Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 22.6.2020

Osallistuja Tehtävä
Erkkilä Akseli jäsen
Fagerholm Raili jäsen
Kangas Pentti jäsen
Kantola Susanna jäsen
Kautto Sakari jäsen
Kenttälä Toni 3. varapuheenjohtaja
Korva Merja jäsen
Mertaniemi Tuula jäsen
Mäkitalo Markku 1. varapuheenjohtaja
Mäntymaa Vuokko jäsen
Nevalainen Aki puheenjohtaja
Nevalainen Paula jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Palosaari Raija jäsen
Pekkala Antti jäsen
Poti Jukka jäsen
Rajala Pekka jäsen
Salmi Jukka jäsen
Salonen Tarmo jäsen
Toivanen Marita jäsen
Vanhatalo Leena jäsen
Yritys Inkeri 2. varapuheenjohtaja
Ylläsjärvi Esa varajäsen
Jokela Ville varajäsen
Marttila Outi varajäsen
Hangasvaara Sirkka varajäsen
Lompolo Mikko varajäsen
Jussila Asko varajäsen
Moksi Aila varajäsen
Ala Kimmo varajäsen
Nilivaara Anna-Liisa varajäsen
Ylisuvanto Jukka varajäsen
Uusisalmi Atte varajäsen
Körkkö Tuomo varajäsen
Pudas Anna-Liisa varajäsen
Jauhojärvi Pirkko varajäsen
Majava Ulla varajäsen
Vuolli Oula varajäsen
Jämsén Antti kunnanjohtaja
Grandell Hanna-Maria vs. hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 25.06.2020 14:35